ادعاهای کاملا برعکس و نادرست و شاخدار شهرام همایون و کانال یک


تلویزیون کانال یک شهرام همایون تنها تلویزیون فارسی زبان است که بیش از سی برنامه و پنل سیاسی در مورد تقسیم ملیتی ایران و فدرالیسم قومی برگزار کرده و هنوز ادامه دارد. هدف ترساندن مردم از آینده است و هراساندن مردم از سرنگونی رژیم و فروپاشی ایران بعد از سرنگونی رژیم. اما با این حال دیشب شهرام همایون ادعای بسیار عجیب و غریبی کرد و مدعی شد که این کار کار انگلیس هاست و تلویزیون او هرگز به موضوع بحث قومی و زبانی و فدرالیسم نپرداخته.


 

 

 

 

منبع: 
ایمیل و ویدئو دریافت شده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: