اعدام نوید افکاری جنایت علیه بشریت است

پاسخی به گزارشگر ویژه سازمان ملل آگنس کالامارد   (ترجمه انگلیسی در ادامه)
۱/در این روزهای پس از قتل عمد قضایی #نویدـافکاری که در قوانین حقوق بشر به آن "اعدام شتاب زده" میگویند، خانم آگنس کالامارد (@AgnesCallamard) گزارشگر سازمان ملل در زمینه اعدام، مطلب آموزشی درباره "اعدام شتاب زده" منتشر کرده اند.

پاسخی به گزارشگر ویژه سازمان ملل آگنس کالامارد   (ترجمه انگلیسی در ادامه)

۱/در این روزهای پس از قتل عمد قضایی #نویدـافکاری که در قوانین حقوق بشر به آن "اعدام شتاب زده" میگویند، خانم آگنس کالامارد (@AgnesCallamard) گزارشگر سازمان ملل در زمینه اعدام، مطلب آموزشی درباره "اعدام شتاب زده" منتشر کرده اند.

۲/این مطلب البته بزبان فارسی است تا خواندن آن توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران هم تضمین شود. اما آیا به واقعیت نزدیک تر نبود اگر خانم کالامارد آموزش خود را به جنایت علیه بشریتی اختصاص میداد متشکل از سرکوب سیاسی، شکنجه و قتل عمد قضایی نظام مند و گسترده؟

۳/سه تخلف فاحش حقوق بشری که در عرض ۴۲ سال گذشته دهها هزار قربانی بجا گذاشته است و متن قوانین رژیم اسلامی ایران ارتکاب آنها را همچنان تضمین میکند. قوانینی مثل قانون قصاص که #نویدـافکاری را رذیلانه و به اشتباه به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. 

۴/قانون قصاصی که با هر یک از اصول ذکر شده در مطلب آموزشی خانم کالامارد صریحاً مغایرت دارد، از تعریف "قتل عمد" گرفته تا "راه های اثبات" آن و تجویز اجباری و غیرقابل تخفیف مجازات قصاص نفس و روش ددمنشانه اجرای حکم قصاص.

۵/ پیام های صوتی که #نویدـافکاری از زندان به بیرون فرستاد و اسنادی که تا کنون از مراحل پنهانی به اصطلاح رسیدگی کیفری به پروندهٔ او درز کرده اند همگی سرکوب سیاسی، شکنجه و قتل عمد قضایی نظام یافته را فریاد میزنند.

۶/ دهها هزار ایرانی که عزیزان آنها هم قربانی سرکوب و شکنجه و اعدام های شتاب زده این رژیم بوده اند و میلیونها ایرانی که هر یک میتوانند فردا براحتی یک #نوید_افکاری دیگر باشند فریاد میزنند:

#اعدام_نوید_افکاری_جنایت_علیه_بشریت_است.

۷/چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل هنگام مواجهه با نقض گسترده و/یا نظام مند حقوق بشر، سازمان ملل را به تشکیل یک "کمیسیون ویژه تحقیق" فراخوانده اند تا بررسی جدی وعمیقی از این تخلفات انجام دهد، عواقب قانونی آنرا مشخص کند و برای پایان دادن به مصئونیت مرتکبین راه حل ارائه کند.

۸/موضوع مورد بررسی خانم کالامارد مهمترین حق بشر یعنی حق حیات است. اینکه پس از چهار دهه گفتگوهای بی حاصل بین سازمان ملل و رژیم اسلامی در ایران، خانم کالامارد باز هم به انتشار یک بیانیه کلی یادآوری قوانین بین المللی اکتفا کرده است به نحو دردناکی مایوس کننده است.

 

 

 

A reply to Special Rapporteur Agnes Callamard's tweet:

#Navid_Afkari’s_execution_is_a_crime_against_humanity

Deljou Abadi

 

1/Following boxing champion #Navid_Afkari's execution by the Islamic Republic of Iran, UN Special Rapporteur on Executions (SRE), Ms. @AgnesCallamard has posted a comprehensive definition of the term "arbitrary execution."

2/ The memo is in Persian language, thus ensuring readability by Iranian authorities. But would it not have been closer to truth if Ms. @AgnesCallamard had defined a "crime against humanity" of systematic persecution, torture and judicial murder (aka arbitrary execution)?

 3/These three gross violations of human rights have in the past 42 years claimed the lives of tens of thousands of Iranians. They are prescribed in Iranian regime's letter of the law, such as the Law of Qisas, which wrongfully & maliciously convicted #Navid_Afkari of murder.

 4/The Law of Qisas contradicts every principle described in Ms. @AgnesCallamard post, from definition of “capital murder” to “methods of proof”, mandatory sentencing of convicts to "qisas of life", and the cruel procedure of carrying out a qisas death sentence.

 5/Every single message that #Navid_Afkari riskily sent from his prison cell to the outside world and every document that has so far leaked from his opaque so-called criminal proceedings shouted systematic persecution, torture, and judicial murder.

 6/Tens of thousands of Iranians whose loved ones have been persecuted, tortured and judicially murdered and, indeed, millions who are at risk of becoming the next Navid Afkari by the Iranian regime are shouting: #Navid_Afkari’s_execution is_a_crime_against_humanity.

 7/When gross human rights violations take place systematically and/or widely, various Special Rapporteurs have called for a UN Commission of Inquiry to conduct an in-depth investigation of these abuses, analyze their legal implications, and address the core issue of impunity.

 8/The SRE’s mandate addresses the most important of all human rights, the right to life. It is painfully disappointing that after four decades of sterile exchanges between UN and Iranian authorities, Ms. @AgnesCallamard is again opting for a sterile memo on international law.

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: