۷۵ سال سازمان ملل و خطر جنگ سرد

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ پاریس
ترامپ، مکرون و روحانی! آیا شکاف عمیقی بین ترامپ و اروپا بر سر ایران به وجود خواهد آمد؟ آیا سازمان ملل به بعد از ۷۵ سال فعالیت متوجه شده است که دارای گورنانس مناسبی برای اداره جهان نیست؟
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: