نقش رسانه‌ها در برقراری سلامت روان جامعه

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هشتاد و سه (نقش رسانه‌ها در برقراری سلامت روان جامعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۹ پاریس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: