گفتگوی شهرام همایون با کیانوش توکلی

کیانوش توکلی : در این گفت و گو با اقای شهرام همایون در باره نقد رسانه ها ی فارسی زبان یا تقابل با رسانه های چون صدای آمریکا، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، رادیو فردا، پارس و غیره ... اینکه برخی ها ادعا می کنند که چون توسط دولت های خارجی سپورت می شوند ؛ مصاحبه با چنین رسانه ای خیانت محسوب می شود ؛و....

کیانوش توکلی  : در این گفت و گو با اقای شهرام همایون در باره نقد رسانه ها ی فارسی زبان یا تقابل با رسانه های  چون صدای آمریکا، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، رادیو فردا، پارس و غیره ... اینکه برخی ها  ادعا می کنند که  چون توسط دولت های خارجی سپورت می شوند ؛ مصاحبه با چنین رسانه ای  خیانت محسوب می شود ؛و....

ایرانگلوبال و تلویزیون کانال یک بر مبنای "سر دبیرخودم " سازماندهی شده است ؛ یعنی این که  ما  برای برنامه سازان کانال یک و نویسندگان ایرانگلوبال  موضوع و چارجوب سیاست را تعیین نمی کنید و انها ازادند هر چه می خواهند بگویند ویا بنویسند ولی برنامه ساز و نویسنده مسئولیت دارند . در  ایران گلوبال هم از 16 سال پیش چنین سیاستی برای ادمین ها و نویسندگان سایت در پیش گرفته شده است  و آقای شهرام همایون و کیانوش توکلی بعنوان مدیران این دو کانال  مدام مورد سوال و یا حمله قرار می گیرم نه بخاطر  سخن و یا نوشته های خود بلکه بخاطر ابراز نظر دیگران درتلویزیون  و سایت ؛ طبیعتا مشکلاتی پیش می اید  و تخلفاتی صورت می گیرد که ابتدا تذکر دوستانه داده می شود و در صورت تکرار آن برنامه ساز ویا نویسنده ممنکن است برای مدتی از محروم شوند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: