بی بی سی برنامه به عبارتی دیگر: گفتگو با عبدالستار دوشوکی

استان سیستان و بلوچستان، استان پروژه هاست. …من اسمش را می گذارم استان کلنگ و روبان…، یعنی من فکر کنم در ۴۰ سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان حداقل نیم میلیون پروژه کلنگ زنی شده». مشکلات و مصائب معیشتی و اجتماعی در سیستان و بلوچستان از زبان دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در برنامه به عبارت دیگر این هفته.

https://www.youtube.com/watch?v=KeViVoRrhB0&feature=youtu.be

 بی بی سی برنامه به عبارتی دیگر: گفتگو با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان

 سوال: چرا با وجود پروژهای زیاد در سیستان و بلوچستان، مشکلات اولیه زندگی مردم پا برجاست و  کودکان همچنان هنگام  آب آوردن در تالاب ها غرق می  شوند؟

 جواب: "استان سیستان و بلوچستان، استان پروژه هاست. …من اسمش را می گذارم استان کلنگ و روبان…، یعنی من فکر کنم در ۴۰ سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان حداقل نیم میلیون پروژه کلنگ زنی شده». مشکلات و مصائب معیشتی و اجتماعی در سیستان و بلوچستان از زبان دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در برنامه به عبارت دیگر این هفته.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: