در خصوص جنگ ما برای آزادی قاراباغ و سایر نقاط اشغالی

به نام آزادی:

۱- قاراباغ خاک آزربایجان است!

۲- هیچ کس از سران رژیم اعم از امام جمعه ها و نماینده ها و شهردارها و استاندارها و بقیه مخلّفات « رژیمِ اشغالگریِ دینیِ ایرانیّت »مسئولین آزربایجان جنوبی نیستند. آنها مسئولان اشغالگری و « استعمارگری ایرانی» هستند.

۳- جوانان ما فریب نامه پراکنی ها و نوشته های بعضی به اصطلاح فعالین ملی حرکت آزربایجان را که برای امام جمعه ها و رژیم و شخص خامنه ای دیکتاتور و روحانی مزوّر می نگارند نخورند. همچنین فریب طرفداری رژیم از قاراباغ به نفع آزربایجان را هم نخورند. (در این مورد بیشتر خواهم.) همه این دم و دستگاه اشغالگری همانهایی هستند که ارمنی ها را مجهز کردند تا قاراباغ را اشغال کنند. آنها نخست باید جواب خیانت ها و جنایت های خویش را بدهند.

۴- قاراباغ را به امید آزادی با قدرت دولتمداران و سربازان تورک بازپس خواهیم گرفت و بر آغوش جانِ آزربایجان خواهیم فشرد. درود می فرستم بر شرف سربازان تورک آزربایجان. هیچ یک نویسندگان و سیاستمداران و فعالان عرصه های مختلف هنری و سیاسی و اجتماعی به اندازه قدرت یک سرباز تورک نمی تواند تصویر آزادی را مجسم کند! دقت کنید به تاکید من بر تجسم! همه افراد قابل احترام و دوست داشتنی هستند اما « تجسم آزادی » در کسی متجلی است که پرچم را بر افراشت و خون داد!

۵- قبلاَ هم گفته ام که « درکِ آزادی» در نسل جدید ما زیباترین تصویر انسانی است. در حیطه و اشغال سیاست های روسیه خبیث و ایرانیت اشغالگر و ارمنستان متجاوز هرگز از پا ننشستیم و نخواهیم نشست. منطقه دارد به سمت و سوی آینده ای متفاوت پیش می رود. ملت شریف آزربایجان جنوبی یکی از این تفاوت ها را خواهد سرود.

۶- کشور مستقل آزربایجان و کشور اشغال شده آزربایجان جنوبی به همراه تورک های اشغال شده در زیر « واژه موهوم ایران» ، برای آزادی تک تک مناطق اشغال شده خویش نقشه های جدید و روش های سیاسی نوین را دارد طرح می ریزد. ما اینبار در این مبارزه هرگز فریب دولت ها و رژیم ها و سیستم های اشغالگری را نخواهیم خورد. آزادی و استقلال تنها مسئولیت ماست و مسئولین ما کسانی هستند که برای نجات وطن و زبان و هویت ما به نام آزربایجان و آزادی با گونه های متفاوت اشغالگری می ستیزند.

۷- به بعضی نویسندگان و فعالان سیاسی در داخل هشدار می دهم که از دست از بازی اصولگرایی و اصلاح طلبی و غیره رژیم بردارند. دست از نامه پراکنی و خواهش و تمنا و حتی نصیحت کردن رژیم بردارند. توصیه دادن به « رژیمِ اشغالگرِ دینیِ ایران» جهت حمایت از آزربایجان مثل گشودن در خانه بر روی سگان هار است. این طیف از فعالان بهتر است که انرژی خود را در تربیت نسل جدید آزادیخواهی آزربایجان جنوبی صرف کنند نه در نصیحت و توصیه رژیمی که جز اشغال و جنایت و سرکوب چیز دیگری بلد نیست.

Wednesday, September 30, 2020

محمدرضا لوایی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: