روحانی و ظریف در مذاکرات احتمالی آینده با آمریکا کاره‌ای نخواهند بود