جنگ آزربایجان برای آزادسازی قاراباغ همزمان جنگ با فاشیسم و راسیسم ایرانیّت هم هست!

به نام آزربایجان؛

۱- جنگیدن برای آزادی زیبایت می کند. و آزادی زیبایی است. تلاش برای شکستن زنجیر اسارت زیبایت می کند. و زیبایی آزادی است. جنگ آزربایجانِ زیبا با زشتیِ اشغالگری، جهان و منطقه و ما را زیبا می کند!

۲- جنگ آزربایجان با ارمنستان برای آزادسازی قاراباغ همزمان جنگ با متحدان سیاسی اشغالگری در منطقه و جهان، و همزمان جنگ با فاشیسم و راسیسم ایرانیّت هم هست!

۳- تقریباً از رژیم اشغالگر ایرانیّت گرفته تا اپوزیسیون آشفته ایرانیّت همه شان برای ارمنی ها دل می سوزانند. جنگ آزربایجان برای آزادسازی بخش اشغال شده وطن، مبارزان آزربایجان جنوبی را در یک واحدی از فعالیت متمرکز جمع کرد. این تجمع مبارک است. ما اجازه نمی دهیم اختلاف هایمان آنقدر بزرگ شود که خودمان را بخورد. و البته نام مقدس آزربایجان آنقدر بزرگ است که اختلاف های ما را می بلعد و هضم می کند و هیچ می سازد. همچنین جبهه فعالان آزربایجان جنوبی یک بار دیگر ماهیت اپوزیسیون ایرانیت را در جنگ آزربایجان علیه اشغالگران به وضوح مشاهده کرد. هم رژیم ایران و هم اپوزیسیون آن می خواهند سر به تن آزربایجان نباشد.

۴- برای من کشورهای دوست کسانی هستند که در این جنگ از آزربایجان حمایت می کنند. کشورهایی که حامی ارمنستان اشغالگرند و یا با سکوت و ماستمالی و دو جانبه بازی کردن طرفین را به مدارا و گفتگو دعوت می کنند برای من پشیزی ارزش ندارند. 

۵- جنگ آزربایجان برای آزادسازی قاراباغ سیاست را غربال می کند. دوست و دشمن را مشخص می سازد. مدار ترکی منطقه را تقویت می کند و مبارزه آزربایجان جنوبی برای رهایی را برجسته می سازد. 

۶- و تورکیه کبیر، تورکیه جان، تورکیه جانان... یک طرف تورکیه یک طرف جهان... و من غرق در سمت و سوی تورکیِ انسان...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: