63 درصد کاربران این شبکه موافقت خود را با چشم‌پوشی ایران از غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرده بودند