صحنه هایی از "جنگ بدون تماس" آذربایجان علیه اشغالگران

با "جنگ بدون تماس" آشنا شوید!

هرگز متخصصین نظامی روسیه تا به این اندازه، دهان به تحسین از تکنولوژی نظامی و هنر جنگیندن یک قدرت خارجی باز نکرده بودند!

با "جنگ بدون تماس" آشنا شوید!

هرگز متخصصین نظامی روسیه تا به این اندازه، دهان به تحسین از تکنولوژی نظامی و هنر جنگیندن یک قدرت خارجی باز نکرده بودند!

متخصصین نظامی روسیه و اوکرائین (خواسته و ناخواسته) در میزان بالان مدرن بودن ارتش آذربایجان (بقول برخی از آنها ارتش قرن بیست و یکم بودن) همفکر هستند. حتی طرفدران ارتش ارمنستان، با بیان پر آب و تاب سطح بالای تکنولوژی نظامی آذربایجان، در صدد تحریک دولت روسیه برای نجات ارتش اشغالگر ارمنستان از انهدام کامل هستند.

یک اصطلاح نظامی جدید، در این روزها به کرات از زبان متخصص نظامی روسیه و اوکرائین شنیده میشود: "جنگ بدون تماس"!

آذربایجان در یک جنگ بدون تماس، همه سنگرها و استحکامات بتون آرمه ارتش جنگ جهانی دومی ارمنستان را، هر روز بیش از روز قبل، به صفر مطلق نزدیک میکند.

برای تماشای صحنه های سوررئالیستی جنگ بدون تماس، کلیک کنید!

(تسلیت برای طرفداران بیمار ادامه اشغال اراضی آذربایجان و مخالفین بازگشت یک ملیون انسان آذربایجانی به خانه و کشانه آبا و اجدای خودشان)

پ ن: دیدن این فیلم برای دیگر منتظران فرصت اشغالگری خاک آذربایجان هم مفید است! شاید بر روی پروژه های آینده دار، سرمایه گذاری بکنند.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: