صدا و سیمای هواز - بررسی نقش جریان وفاق در تحولات سیاسی اقلیم اهواز

در برنامه فوق مجری برنامه عمار تاسایی به تحولات سیاسی و اجتماعی اقلیم اهواز در سازمان ریاست جمهوری خاتمی و نقش سیاسی جنبش وفاق در اقلیم اهواز، با فعال سیاسی و و زندانی سیاسی سابق و از افراد موسس جنبش وفاق، اقای کاظم مجدم میپردازد
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: