کودتای خزنده سپاه وکارآموزی مجتبی خامنه ای برای رهبری!

دیدن این دو بخش، نه تنها آشنایی با گوشه ای از تاریخ معاصر ایران زمین است، بلکه می توان و باید از آن برای ساختن آینده درس گرفت. خطاهایی که همه- کم و کمتر، زیاد و بیشتر- مرتکب شدند، به اینجا منتهی شد.

بخش اول گفت و گوی عنایت فانی در برنامه "به عبارت دیگر" بی بی سی با اکبر گنجی درباره «کودتای خزنده سپاه» هفته گذشته منتشر شد.

در بخش دوم به پرسش های مهمی درباره نقش آیت الله خامنه ای در آن جریانات، چگونگی برآمدن او به رهبری، فرایند تسخیر قدرت اقتصادی و سیاسی توسط سپاه، کارآموزی یا آموزش ضمن خدمت مجتبی خامنه ای برای رهبری و نقش سپاه در تعیین جانشین آیت الله خامنه ای پرداخته شده است.

دیدن این دو بخش، نه تنها آشنایی با گوشه ای از تاریخ معاصر ایران زمین است، بلکه می توان و باید از آن برای ساختن آینده درس گرفت. خطاهایی که همه- کم و کمتر، زیاد و بیشتر- مرتکب شدند، به اینجا منتهی شد. اگر همه یا اکثریت مردم و نخبگان درست عمل کرده بودند، اینک در این وضع قرار نداشتیم. جمهوری اسلامی از آسمان یا غرب و شرق نیامده است، محصول فرایندها و ظرفیت های داخلی بود. اگر ظرفیت ها و فرایندها تغییر کرده باشند، می توان به گذار به دموکراسی امیدوار شد.

بخش اول گفتگو:

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: