برنامه ویژه در‌مورد آسیب شناسی جمهوری خواهان ایران

مهمان: دکتر مهرداد در‌ویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردن در سوئد
مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
موضوع‌ برنامه: برنامه ویژه در‌مورد آسیب شناسی جمهوری خواهان ایران
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ آبان ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: