افغانستان به صف متحدان اصلی آمريکا پيوست

وزير امور خارجه آمريکا گفت که کشورهای معدودی اين "امتياز ويژه" را به‌دست می‌آورند.
اين موضوع بخشی از موافقت‌نامه راهبردی بلندمدت افغانستان و آمريکا است که هفته گذشته پس از طی مراحل قانونی آن وارد مرحله اجرايی خود شد.

وزير امور خارجه آمريکا در سفر به کابل اعلام کرد که افغانستان پس از اين از متحدان بزرگ آمريکا خارج از سازمان ناتو خواهد بود.

هيلاری کلينتون که پس از يک سفر از پيش اعلام نشده به افغانستان و گفت‌وگو با حامد کرزی، رئيس جمهور اين کشور در کابل سخن می‌گفت تأکيد کرد که آمريکا اين اقدام را نشانه قوی از تعهد خود به آينده افغانستان می‌داند.

وزير امور خارجه آمريکا در اين نشست مشترک خبری گفت که کشورهای معدودی اين "امتياز ويژه" را به‌دست می‌آورند.

اين موضوع بخشی از موافقت‌نامه راهبردی بلندمدت افغانستان و آمريکا است که هفته گذشته پس از طی مراحل قانونی آن وارد مرحله اجرايی خود شد.

با اعلام رسمی اين موضوع، افغانستان پانزدهمين کشوری است که در کنار کشورهايی چون مصر، ژاپن، استراليا و اسرائيل به‌عنوان متحد اصلی آمريکا خارج از سازمان ناتو اعلام می‌شود.

بهره‌وری از صادرات آمريکا در زمينه تجهيزات نظامی و همکاری‌های دفاعی با آمريکا از جمله مزايای اين اتحاد است؛ موضوعی که کلينتون نيز به آن اشاره کرد.

کلينتون در اين نشست خبری از ايجاد يک کميسيون دوجانبه ميان آمريکا و افغانستان خبر داد که هدف آن تشديد همکاری‌های امنيتی ميان دو کشور است.

وزير امور خارجه آمريکا که در آستانه اجلاس بين‌المللی توکيو به افغانستان سفر کرده است تأکيد کرد که آمريکا اجازه نخواهد داد افغانستان از خارج و يا توسط تروريست‌ها تهديد شود و از همين رو به پشتيبانی بلندمدت خود از اين کشور ادامه خواهد داد.

وی گفت: "ما می‌خواهيم مطمئن شويم که افغانستان هرگز به پناهگاه امن القاعده و ديگر تروريست‌هايی که بتوانند مردم اين کشور، منطقه، آمريکا و جهان را تهديد کنند، تبديل نخواهد شد و به همين علت ما به توکيو می‌رويم تا مرحله بعدی سرمايه‌گذاری در افغانستان را مورد بحث قرار دهيم."

قرار است نشست توکيو که هدف اصلی آن اعلام تعهد جديد مالی ۱۰ ساله جامعه جهانی پس از خروج نظاميان بين‌المللی در پايان سال ۲۰۱۴ به افغانستان است روز شنبه با حضور مقام‌های ارشد ده‌ها کشور و سازمان بين‌المللی برگزار شود.

کلينتون اما در مورد نگرانی‌های بين‌المللی از فساد اداری در افغانستان گفت آمريکا با دولت افغانستان در اين زمينه کار می‌کند و حتا موضوع حساب‌دهی به‌خاطر اطمينان از مصرف کمک‌های بين‌المللی در اين نشست مطرح خواهد شد.

انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در اين نشست تعهد کنند سالانه چهار ميليارد دلار به توسعه افغانستان طی ۱۰ سال پس از خروج نظاميان خارجی کمک کنند.

برگرفته از: 
خبرگزاری های جهان
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.