پیشنهادی خوشبینانه

بنا به مقتضیات آنهم فراتر از حد امکان با حضور و همراهی با گروههای فعال در عرصه پر آب و چشم سیاسی- اجتماعی «کانال های تلگرامی » که فراگیر شده و سایر وسایل ارتباط جمعی نتوانسته انددر این حد «کم هزینه - گسترده – سهل الوصول ، کم خطر و حاضر در همه جا » ایفای نقش نمایند ، بسهم خود انجام وظیفه نمود ه که در ارتباط با ضرورت زمان و مکان امری اجتناب نا پذیر بوسیله همه دوستان باید شمرده شود .

                                                                  نگو که خطاست :      

& با توجه به حجم ورودی های این کانال این متن نظر به اهمیت پیشنهاد ،در چندین نوبت درج میگردد

 بنا به مقتضیات آنهم فراتر از  حد امکان  با حضور و همراهی با گروههای فعال در عرصه پر آب و چشم سیاسی- اجتماعی  «کانال های تلگرامی » که   فراگیر شده   و سایر وسایل ارتباط جمعی نتوانسته انددر این حد «کم هزینه - گسترده – سهل الوصول ، کم خطر و حاضر در همه جا » ایفای نقش نمایند ،  بسهم خود    انجام وظیفه نمود ه  که در ارتباط با ضرورت زمان و مکان امری اجتناب نا پذیر بوسیله همه دوستان باید شمرده شود .

  بعد از محک زدن بسیار و جدل و چالش ! با معیارهای خود که سعی  داشته با خطای بسیار همراه نباشد و در حد امکان منصفانه  و بقول استادفرهیخته  ( دکتر باوند ) کوشش در داشتن پندار نیک که ترمز کننده هر گونه نا بخردی  و... انتشار این یادداشت را لازم میداند .

 کانال ( ملیون ) در مسیر تکامل رسالت خود ،  طی طریق نسبی خوب و قابل توجهی داشته و با درک و تشخیص اهمیت این نام با پرداختن به همه امور ، تنوع و گستردگی عرصه اطلاع گیری و آگاهی رسانی را  با پرهیز از هر نوع گزینش  با همه خطرات و خطیرات بر خود هموار نموده اند

 البته با وقوف به اینکه   نظام فاقد نظم و برنامه  هشیارانه « با در اختیار داشتن رسانه ها ی واقعا انبوه  متنوع و مطیعش ....»به این مهم  محدودنمی نگرد و آگاهانه مزاحمتی ایجاد نمینماید « تا این سوپاپ ها مانع انفجارشوند »

«کانال ملیون » با همه فرصتها و امکانات محدود  که اهالی و کانال داران ظرایف آنرا میدانند - همه نا ملایمات بر خواسته از انعکاس دیدگاهها و نظریات در پوشش :کلیپ ، نثر ،نظم ، طنز ، گزارش ، گفتگو ،جدل ، توصیه ، تذکر وغیره را به جان میخرند و  نقش آفرینی گسترده تر ی را بسهم خود فراهم میسازند .

«اعضائ فعال این عرصه » و متولیان کوشا ، بی طرف و پر تحمل توانسته اند همه سلایق ، نگاهها و انتظارات را در حدی فراتر از امکان با حفظ حرمت و کرامت - پاسخگو باشند ... تا آ نجا که با آخرین تحلیل ها در ارتباط با انتخابات بسیار پر اهمیت دیار شیطان بزرگ که مطلقا به سرنوشت ایرانیان البته با این کم وکیف ارتباطی نمی یابد ! بوسیله استاد فرزانه « دکتر نوربخش » و  اظهار نظر صاحب نظران عرصه سیاست و اجتماع تا حد پهلوان دیارمان «دکتر احمد  زید آبادی »  ودیگر صاحبان خرد که ....با همه مخاطرات - شجاعانه در مسیر منافع ملی میکوشند .

 پیشنهاد مینماید  :  با توجه به اهمیت و خواست نیروی انبوه ساکت و هشیار  جوان  ملی گرا ، دوستان اندیشمند بسهم خود در زمینه یگانگی و وحدت رویه در معتبر  ترین تشکیلات سیاسی « جبهه ملی ایران  با قدمت 72 سال آنهم در واقع  امانتی در دست » باهر تمهیدی  فارغ ازاحتمال  آزردگی ها و میزان نقش آفرینی  دوستان  پاسخگو و تا حدودی منکر این وظیفه « با فراخوانی پیش گامان و باعث شدگان این انشعاب  » همت گمارد ه و نامداران این عرصه را در نشستی بطریقی که در موارد دیگر آزموده اید ،با همین فر مولهای رایج  به تشخیص ، حضور فعالانه و حکم بینندگان به چالش کشید .... تا یگانگی  جای گزین و فرصت ارائه برنامه برای برون رفت میهنمان از این شرایط سخت فراهم گردد  .

که « ره رستگاریست و رضایت خالق و خلق » و برخوردار ساختن بخشی از جامعه گرفتار روز مره گی ،تا مانع بی تفاوتی بیشتر آنان شد .

بر مدیریت سخت کوش   ،میهن دوست و پویا ی این کانال که هر لحظه خبر و تحلیل جدید همراه با مطالب و پستهای پر بار و متنوع «آن هم بطور انبوه » بر آن فرود می آید .... نیست مگر شایستگی دوستان مبتکر این صحنه «نه چندان بدون حاشیه » آنهم با بودن همه معترضین   که : «  آفرین باید گفت و این همه کوشش را  ستود که چنین باد   »  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: