از خود غافل شدن تبعاتی دارد !

* در این میان نبایستی این مهم نا گفته بماند که : به چالش کشیدن صاحب نظران ، مفسرین سیاسی ، خبرگان جامعه شناس و اندیشمندان مستقر در داخل و همزمان عزیزان بخرد خارج از کشور با همه محدودیتها و ملاحظات اجتناب نا پذیر- منتج به دوگانگی و مغایرت در بیان دیدگاهها میشود که در چگونگی استدلا لها بایستی موجه تعبیر گردد .

پیشنهاد استراحت در دقیقه نود به هموطنان !! ( ضیاء مصباح )

پخش کلیپ هائی در ظاهر خارج از متن البته با تعریفی خاص در رسانه ای تلگرامی همراه با  توصیه ای بود که   بینندگان با تنوعی همراه شوند و رفع خستگی ...

با اظهار تعجب - این عمل را  در شرایطی که بشدت بحث انتخابات امریکا و آینده این مرزو بوم با آمدن این یا ماندن آن و چگونگی عملکردها  مطرح میباشد و احتمالااهداف از پیش تعین شده ،بایسته ندانستند .  

  این روزها به دلیل انبوهی اخبار و تحلیل ها تمایلی به نگارش نداشت  ، اما این مهم را نتوانست  مسکوت بگذارد !

در تشریح چرائی «توصیه به  از نظر دور نداشتن بخش تفریحی » در هر شرایطی ،که سلامتی بهترو کار ساز تری را همراه با پویائی در پی می آورد .... چنین می پندارد :

* جامعه آزرده از هجوم بیرحمانه «ویروس کروید 19 »آ نهم بعنوان نمونه در همین روزها با پیشنهاد تعطیلی گسترده 2 تا 3 هفته ای که :

 «پیشنهاد شورای شهر» راآنهم  با توقف کلیه امور به دلیل تحریم ها ، جهل ، فساد حاکم و ناامیدی گسترده ملت از جمیع جهات که کاهش وحشت آفرین ارزش پول رایج (که نتوان ملی اش دانست ) تبلور آن - نتوانستم درک  نمایم !!

* احتمال افزایش تلفات  تا 900 نفردر روز  که با توجه به آثار منفی خبر(برخلاف اوایل این مصیبت ) تدریجا اعلام می شود و همزمان  نگرانی های  خانوارها  در زمینه های مختلف که کم وبیش در میان همه اقشار و گروههارو به فزونی میرود .

* دلبستگی به ماندن «ترامپ - در جهت اعمال فشار بیشتر» و یا آ مدن «بایدن - و امید گشایش با همه سوابق مبادلاتی !؟»البته با اظهار تاسف از این رابطه که دقیقا  به دلیل عملکرد متولیان نظام فاقد نظم و برنامه « مغایرشعاراستقلال » و منافع ملیمان میتواند بشمار رود و در واقع : برنامه ها ی تعین شده  متکی به فرد منتخب نمیتواند باشد .....

* تامین انسولین ، واکسن آنفلونزا ، مواد مورد نیازخانوارها با دو برابر شدن قیمت ویا اخباری که پندار ، گفتارونهایتا کردار نیک را به تحلیل برده وازتفکر«اقتصاد مقاومتی » و «جهش تولید » نشات میگیرد 

* جشن های ملی مردمان در دیاران  دیگر،آنهم بسیارگسترده وفرا گیر( مناسبت روز هالوو ین – آ زادی ارواح و نحوه مواجهه «طنز گونه شادی آفرین»  با آنها  ....)

* پرهیز نسبی بسیاری طبقات اجتماعی  حتی خواص  از ورود پیوسته به عالم فرهنگ و اجتماع که در این اوضاع «سیاست» تعبیر میشود  ودوری ازمرورمشکلات ، که اعصابی آ رام را با باور تفننی بودن «ارزانی اینگونه افراد » مینماید  .

 * توصیه متفکرین شناخته شده  به پرهیز  از هر گونه حرکت اعتراضی و اینکه : راه ایجاد دگرگونی با لحاظ منافع ملی و حفظ زیر ساختها و  از همه مهمتر جان انسانها که در اغتشاشات به نابودی رفته و بدون پاسخگوئی می ماند .. فرهنگ سازیست .

 * در این میان نبایستی این مهم نا گفته بماند که : به چالش کشیدن صاحب نظران ، مفسرین سیاسی ، خبرگان جامعه شناس و اندیشمندان مستقر در داخل و همزمان عزیزان بخرد خارج از کشور با همه محدودیتها و ملاحظات اجتناب نا پذیر- منتج به دوگانگی و مغایرت در بیان دیدگاهها میشود  که در چگونگی استدلا لها  بایستی موجه  تعبیر گردد .

*در هر حال پیمودن ره افراط و تفریط  بایسته نیست و« تقویت توان برنامه ریزی های کلان » با استراحت توام با تفریح مهیا شدنی  .

 * خلاصه اینکه   کوشش تام و تمام در وادی فرهنگ و اجتماع که «سیاست »نام گرفته  و اهتمام بیش از حد علاوه بر تضیف سلامت فکر و روان ،بر رفتارهای اجتماعی وحتی قضاو ت  اثر منفی  دارد  .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: