ما در انتخابات امریکا پیروز گشتیم!
05.11.2020 - 14:32

رفقا تبریک ما پیروز گشتیم!
 سیرک نمایش مسخره و تکراری (انتخابات) در امریکا همچنان در جریان است. تمامی اذهان بشریت در جهان توسط همه رسانه های جهان در ماههای گذشته ،اسیر یک توهم جهانی بود. سیستم جهانی و همه حاکمان فاسد یعنی همه رهبران دولتهای جهانی نیز با تمامی توان به این توهم دامن میزدند.این رهبران با نگرانی تمام ناظر رویارویی انتخاباتی هستند که ابرو و حیثیتی برای دروغ جهانی گشته شان باقی نگذاشته است. اینک توهم دئموکراسی جهان سرمایه  با اشکار شدن دروغ عریان و ناکارآمدیش  وحشیگری عریانش را به نمایش میگذارد. تفکر معیوب دئموکراسی و لیبرالیزم جهان سرمایه در حال فروپاشیست.سیرک مشمئز انتخابات در امریکا مهد این دموکراسی دروغین ،ثابت کرد که دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت دئموکراسی واقعی نیست. جعل مفهوم واقعی تفکر دئموکراتیک در محکومیت انسان در انتخاب محدود و اجبار گشته  بد از بدتر و یا سفید از سیاه اشکار است.تکرار این توهم و فاجعه های منشعب ان در تعیین سرنوشت بشر  در تاریخ بیشمار است.سرنوشتی که از ابتدا محکوم به تلخی است توسط بشر تعیین نمی گردد زیرا از ابتدا محکوم به قبول تلخی ان گشته است.محکومیت یک برده در حق انتخاب یک ارباب در گزینه های محدود ان در تداوم بردگی تنظیم گشته است.
برگزاری سیرک های انتخابات دئموکراتیک! در سراسر جهان مابین حاکمان فاسد سیاسی و اکثرا انتخابی و تربیت و اموزش دیده توسط سیستم سرمایه با حکم داشتن پشتیبانی مالی و رسانه ای با گذر از ازمون اربابان اداره کننده جهان نه تنها نمایش دئموکراسی نیست بلکه توهین به دئموکراسی و بشر است.
بشر مدرن محکوم به بردگیست.بشر در ماهیت برده مدرن! اسیر سیستم بردگی جهانیست.این برده محکوم به انتخاب بایدن و یا ترامپ ، روحانی و یا رئیسی  موسوی و یااحمدی نژاد و پوتین و اردوغان و بارزانی وعلی اوف مرکل و ماکرون و نتانیاهو و هیتلر و موسولونی و....بوده و هست.
انتظار نجات بخشی از این سیستم ضد بشری برای تعیین سرنوشت لایق برای بشر مدرن توهمی بیش نیست.!
توهم نجات بشر و کره خاکی که هر دو توسط این سیستم و همه حاکمان وحشی سرمایه در شرف نابودیست معظل اصلی بشر مدرن است.
بدون ایجاد یک سیستم تفکر جهانی کارآمد و بدون برچیدن و سرنگونی این سیستم و تفکر ارتجاعی که حاکم در جهان است نمیتوان  بشریت را از نابودی حتمی نجات داد.
به باور من تفکر برپایی حاکمیتهای شورایی در جهان در شکل فدراسیون جهانی تنها راه کار نجات بشر و جهان است.این راهکار وسیستم تفکری عالیترین شکل اجرایی گشتن دئموکراسی واقعی در جوامع بشریست.سیستم دئموکراسی شورایی با از بین بردن نهاد متمرکز و همیشه انحصاری قدرت در شکل دولتهای جهان و تقسیم قدرت به همه شهروندان یک جامعه حاکمیت دئموکراتیک صد در صدی جامعه را تضمین مینماید.دئموکراسی که در ان اقلیت و یا اکثریتی وجود نخواهد داشت که بر یکدیگر حکومت و ستمگری نمایند.دئموکراسی شورایی پایان دهی به ستمگری است زیرا به دستگاه اجرایی ان یعنی نهاد قدرت پایان میدهد.با پایان دهی به همه ستمگری های جنسی و طبقاطی و ملی و مذهبی و رنگ پوست و عقیدتی و ایدئولوژی و باورمندی و هر نوع تبعیض ،به سیستم جهانی وحشی سرمایه نیز میتوان پایان داد.
به باور من این برنامه و راهکار، یک توهم نیست و با ایجاد یک نمونه کوچک ان در سرنگونی یک دولت متمرکز درجهان و برپایی یک حکومت شورایی و دئموکراتیک میتوان این تفکر و مدل ان را گسترانید.سرزمین مشترک ما ایران نقطه اغاز این حاکمیت شوراها میتواند باشد.زیرا حاکمیت جنایتکار و فاسد و کارگزاری گشته ان در حال فروپاشی کامل قرار گرفته و با یک جنبش سراسری و در خلا الترناتیو متمرکز سرکوبگر اینده میتوان مانع از برپایی مجدد دولت متمرکز ستمگر و وابسته به جهان و سیستم سرمایه گشت.
برپایی بیش از هزار هسته مقاومت شورایی با ارمان ایجاد حکومتهای دئموکراتیک و لائیک در سرزمین اشغالی ما نوید پیروزی این تفکر و آرمان بشری ماست.هسته های مقاومتی که از پیشگامان جنبشهای اجتماعی زنان و کارگران و همه ستم دیدگان قهرمان سرزمینمان هدایت و راهبری میشوند.
سخن اخر
رفقا ی هم اندیش و سوسیالیستهای واقعی ، هم مرامان آنارشیستم ،افتضاح سیرک انتصاباتی در امریکا یکبار دیگر ثابت کرد که پیروز واقعی این انتخابات تفکر پیشنهادی ماست.ما یگانه پیروز همه نمایشها و سیرکهای انتخاباتی در جهان هستیم چون هیچگاه شعور و درک سیاسی بالای ما بر گرفته از آرمان رهایی بشریت یعنی سوسیالیزم ،اجازه نمیدهد که توسط حاکمان جهان به بازی گرفته شویم.تبریک رفقا
باریش نصیریان

توضیح. عکس انتخابی یکی از اثار زنده یاد وحید نصیریان است 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما