آشنایی با کار گروههای زنان ایران برای برابری پایدار !

کیانوش توکلی بهمراه خانم طاهره صادقی ، پرستو فاطمی و شیوا پارسایی شما را با شبکه "زنان ایران برای برابری پایدار " اشنا می کنیم , این تشکل با پیشینه‌ها و عقاید مختلف اما اهدافی مشترک؛ چند ماهی است بنیان‌ نهاده شد.از اهداف این گروه گذر کامل از جمهوری اسلامی به سمت یک حکومت سکولار و دموکرات و‌مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر،
کیانوش توکلی بهمراه خانم طاهره صادقی ، پرستو فاطمی و شیوا پارسایی شما را با شبکه "زنان ایران برای برابری پایدار " اشنا می کنیم , این تشکل با پیشینه‌ها و عقاید مختلف اما اهدافی مشترک؛ چند ماهی است بنیان‌ نهاده شد.از اهداف این گروه گذر کامل از جمهوری اسلامی به سمت یک حکومت سکولار و دموکرات و‌مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر،

، آزادی و‌برابری برای همه شهروندان، دستیابی به برابری جنسیتی در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، آموزشی و ارتقای توانمندی‌های زنان برای مشارکت و‌مدیریت در کلیه سطوح‌ می باشد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: