به مناسبت گرامیداشت یاد عزیزان جانباخته آبانماه ۹۸

شبکه زنان ایران برای برابری پایدار
خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و لغو احکام صادر شده علیه معترضین و توقف آزار خانواده ها هستیم

به مناسبت گرامیداشت یاد عزیزان جانباخته آبانماه ۹۸ 

یکسال از آبانماه ۹۸ و سرکوب جنبش مردم ایران گذشت .در۲۴ آبانماه به علت افزایش سه برابری بهای بنزین، مردم جان به لب رسیده از ۴۰ سال ظلم و بی عدالتی به خیابانها آمدند تا فریاد برآورند که ادامه این وضعیت برایشان غیر ممکن است.

اعتراضات مردمی در ۲۵ آبانماه به سرعت در صدها شهر و روستا گسترش یافت. حکومت اسلامی، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد و بطور افسارگسیخته به سرکوب و کشتار معترضین پرداخت. بسیاری را در کف خیابانها و بسیاری دیگر را در نیزارهای ماهشهر به قتل رساند. آمارها حاکی از کشته شدن نزدیک به ۱۵۰۰ تن از مردم معترض و بازداشت هزاران تن دیگر در عرض چند روز است. دستگیر شدگان زیر شکنجه های وحشیانه و غیرانسانی قرار گرفتند و تعدادی از آنها به احکام سنگین شلاق و حتا اعدام محکوم شدند. حکومت در برابر این پرسش که چرا و چگونه و چه تعداد از معترضان ، کشته و بازداشت شده اند تاکنون نه تنها پاسخ روشنی نداده است ،بلکه خانواده جانباختگان و محکومین را نیز مورد اذیت و آزار و حتا بازداشت قرار داده است، تا مطالبه ی دادخواهی را به سکوت بکشاند.  امروز مردم، معترض تر و به جان آمده تر، دادخواهند.

 شبکه زنان ایران برای برابری پایدار ضمن گرامیداشت یاد عزیزان جانباخته و حمایت از مطالبات جنبش مردمی، خواهان معرفی و پیگرد آمرین و عاملان جنایات علیه مردم است. ما خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و لغو احکام صادر شده علیه معترضین و توقف آزار خانواده ها هستیم. شبکه زنان ایران برای برابری پایدار بر این باور که سرکوب، شکنجه، گلوله و زندان و اعدام نمی تواند مطالبه حق خواهی مردم را خاموش کند.

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.

شبکه زنان ایران برای برابری پایدار

۲۵ آبانماه ۱۳۹۹

https://www.facebook.com/Women-of-Iran-for-Sustain...

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: