سیاست یک بام و دوهوای رسانه های فارسی زبان

همیشه گفته اند با یک گل بهار نمی شود ، اما کاش این را هم میگفتند که گاهی با یک خزان همه ی گل ها پرپر می شوند
مصداق خزان برخی شبکه ها و عوامل آنها با محتواهای دور از دموکراسی و فرمایشی ست که به جای بستر سازی برای فعالیت جامعه فعالین مدنی و اجتماعی ، به صحنه ای از قدرت نمایی و زورآزمایی جبهه های پراکنده ی اپوزیسیون ایران تبدیل شده اند.

همیشه گفته اند با یک گل بهار نمی شود ، اما کاش این را هم میگفتند که گاهی با یک خزان همه ی گل ها پرپر می شوند
مصداق خزان برخی شبکه ها و عوامل آنها با محتواهای دور از دموکراسی و فرمایشی ست که به جای بستر سازی برای فعالیت جامعه فعالین مدنی و اجتماعی ، به صحنه ای از قدرت نمایی و زورآزمایی جبهه های پراکنده ی اپوزیسیون ایران تبدیل شده اند.
کارزارهای متعصب مذهبی که با هدف قرار دادن خواست های مردم و با دیکته کردن سناریوهای از پیش تعیین شده ی  افراطیون ، ظاهرا قصد فعالیت در زمینه ی براندازی ولی در عمل در خدمت اهداف جمهوری اسلامی قرار دارند.
شناخت رویکرد و درخواست عامه ی مردم از فعالین و رسانه ها ، دست برنده ی گام های برداشته شده در زمینه رسیدن به ایرانی آزاد است .
احترام به احزاب مختلف ، اجتناب از جانبداری های جهت دار و بهره بردن از کارشناسان مختلف شاید نقشه راهی برای فعالیت در جبهه ی آزادی و برابری در ایران باشد
هرچند فعالیت های بسیار مطلوبی توسط برخی رسانه ها و فعالین روزنامه نگار صورت می گیرد اما نمیتوان به روی مسائل تبعیض آمیز و اشاعه دهنده ی افراطی گری چشم پوشاند.
شبکه هایی که در ظاهر دین و مذهب با ترساندن مخاطب از واقعیت براندازی و تلقین آمال خود نه تنها عقاید انسان گرایانه را در مخاطب خدشه دار می کنند بلکه گام هایی را که در این راه برداشته بود را هم سست می کنند.
شبکه های به ظاهر توحیدیِ کلمه و نور که با تلاش بی وقفه در جهت بی اعتبار کردن مسائل دینی و ایجاد حفاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی هستند.
چیزی که مردم از فعالین و اکتیویست ها انتظار دارند اینست که آینه ای تمام نما از معضلات و مشکلات آنها باشیم نه تریبونی برای اظهار فضل و تخریب دیگران .
دید باز رسانه های فعال در زمینه فعالیت و حضور بانوان ، حقوق اقلیت های دینی و فکری و تنوع جنسیتی.

جامعه ایران فردا ، جامعه ای ترکیب شده از تمام این عناصر است که همه چیز در آن بر پایه آرای جمعی خواهد بود .
صحبت هایی که برخی فعالین شناخته شده مناطق کمتر برخوردار مناطق ایران در رسانه های مختلف دارند بابت رساندن صدای محرومیت و مظلومیت مردم این مناطق است و به حق هم تلاش می کنند که پرده ی امنیتی را با دفاع درست و اصولی از سر مردم بردارند. پرده های امنیتی که همین فعالیت های نسنجیده ی شبکه های به ظاهر توحیدی در آتش آن می دمند.
  اگر به فردای برابری و آزادی خواهانه برای ایران اعتقاد داشته باشیم باید از گوش شنوایی از آرمان تمام ایرانی ها باشیم قومیت ها و عقاید مختلف در کنار هم ...

با تشکر 

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: