چه کسی در خاورمیانه از وضعیت کنونی آمریکا سود می‌برد؟