بیانیه اعضاء جبهه ملی ایران

به اتفاق استاد هر میداس باوند
**با توجه به مشکلات روز افزون و «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای نقش تاریخی اش ، ایجاب مینماید در مسیر رفع این معضل اجتماعی و سیاسی باز نگری و خط مشی جدیدی با عنایت به مقتضیات و ضرورتها ی روزبشرح زیر در پیش گرفته شود :

کم و بیش دوستان عضو جبهه ملی ایران در جریان چگونگی فعالیتها ، کوشش ها و اقدامات در مسیر زدودن  اختلاف بینش و تفاوت برنامه ها آنهم در درون یک سازمان با قدمت  72 ساله  در رسانه های مختلف میباشند و از نحوه استدلال در این باب  مطلع اند .

 در پی اقدامات بعمل امده  «مانیفست مانندی » البته حتی الامکان خلاصه گزارش حضور گرامیتان میشود .. باشد که عملا همه دوستان - همراه و موافق این کوشش ها بوده ،پاسخگویان اصلی این دو  گانگی را  از ادامه تضعیف سازمان معتبر ما و خودزنی آشگار،که سعی در کتمان آن را با ادبیاتی خاص دارند ، بسهم خود بر حذردارند  .

**با توجه به مشکلات روز افزون و «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای نقش تاریخی اش ، ایجاب مینماید در مسیر رفع این معضل اجتماعی و سیاسی باز نگری و خط مشی جدیدی با عنایت به مقتضیات و ضرورتها ی روزبشرح زیر  در پیش گرفته شود  :

1 ) ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی  تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی و سیاسی .

 2 ) بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی – سیاسی در جوامع غربی نموده است .

 3 ) تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه بر مبنای ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی راعهده دارباشد ، این رویه یعنی ترک کشور بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .

 4) توجه به نارسائی ها در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی حاکی از آنست که حکومت با این بینش و نحوه برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی .. رو به افول میباشد و «برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن » آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .

5 ) در حال حاضر « جبهه ملی ایران » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد، اما از آنجا که این تشکیلات سیاسی ریشه دار منزه از آلودگی،  در حال حاضر با عناوین دوگانه ای  به فعالیت کم رمق خود به دلایل نبود هماهنگی و وحدت رویه در ضمن عدم تمرکز برنامه ریزی و پاسخگو ئی پرداخته ، انجام این وظیفه اصلی عملی نخواهد بود .

6 )تنها راه حل این معضل خود ساخته ،بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجود میباشد .

**باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی قرار گیرد و این سازمان قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران بشود .

 شایستگی ساکنین  این مرز و بوم کهن اهورائی و تعریف این تشکیلات سیاسی به مراتب ارزشمند تراز  این گونه بی تدبیری ها ست .     

با گرامیداشت فروهر ها و جانبازان آبان ماه 98 – با ادب فراوان :

هرمیداس باوند – ضیاء مصباح – سی ام  ابان 99تهران

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
بیانیه اعضاء جبهه ملی ایران
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چنین بنظر میرسد که مخاطب این نوشته همان گروهی استکه خود را جبهه ملی ششم میخوانند. که بجای گوش فرادادن به این پیشنهاد بر طبل جدائی طلبی کوبیدند.
پاسخ آیتم های (1) و (2) هم , همان آیتم (3) است.