تلاش خامنه ای برای دستیابی به جنگ افزار اتمی آیا برای حفظ جان مردم است یا جان خود؟

بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش پنجاه و چهار
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ پاریس
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
تلاش خامنه ای برای دستیابی به جنگ افزار اتمی آیا برای حفظ جان مردم است یا جان خود؟
نظر : 
برای حفظ تاج و تختش استکه به باد نرود.وگرنه خوب میداند که مرگش حتمیست.
پرسش اینستکه اگر شرایط بگونه ای باشد که چپاولگران کشورایران نتوانند غنایم بچنگ آورده ی خود را به نسل بعدشان انتقال دهند.
عدم انتشار شده: 
false