چه کسانی قربانی اعدام در جامعه هستند

عنوان برنامه: قربانیان اعدام
مجری: پرستو فاطمی کارشناس ارشد حقوق بشر.
چه کسانی قربانی اعدام در جامعه هستند؟

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: