نکاتی اقتصادی – مدیریتی البته فهرست وار که باید تامل کرد

* ارتباطا ت سیاسی ، اقتصادی البته اصولی با تعاریف استاندارد در سطح منطقه و بین المللی و پرهیز از دشمن پنداری تدریجا به لغو تحریم ها مینجامد .
* ناگفته نماند : بخش اعظم مشکلات ما ناشی نحوه مدیریت و حضور افراد غیر متخصص فرصت طلب فاقد پاک دستی و شرایط مناسب تجربی و تحصیلی است .
* تحریم‌ها باعث شده اقشار میلیونی جامعه فقیر و ضعیف‌تر وثروتمندان ثروتمندتر شوند ،تاتوده مردمان این سر زمین پر گهر ثروتمند ... فرصت تفکر ویافتن راه کار خروج از این تنگناها را به دلیل نگرانی معاش نداشته باشند . .

 

* تحولات آمریکا بعنوان اولین قدرت اقتصادى سیاسى بر کشورهای حتی پیشرفته اثر دارد و در این میان هموطنان رکورد دارپیگیری اخبار این مقوله مهم چنانکه افتد و دانی ....
* برداشتن تحریم‌ها،با آ مدن بایدن و نجات اقتصاد حاکم از اضمحلال تصور ی بسیار تردید آمیز است .
* دوباره ارزش دلار صعود خواهد کرد، یادمان باشد که رساندن برابری به حدود 32 تومان و کاهش در لحظه انشائ مطلب به 26هزار تو ما ن ارزانی نبایدش نامید که نا خواسته بر زبانها جاری است و باید پرتقال فروش را یافت .
* دور نمایی باحضور و ادامه همین سیاستها براى کاهش تورم و تقویت پول -که نشاید ملی اش نامید وجود ندارد.
* به دلایل اقتصادى _سیاسى و جو روانى توام با بیمناکى از کاهش ارزش پول روند افزایش قیمت ارز متاسفانه طبیعی مینماید .
* حکومت با ادامه شعار و روشهای جاهلانه در عرصه جهانى در انزوای سیاسى و اقتصادى قرار دارد و افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعیست از میزان مشارکت‌هاى عمومى کاسته است.
* تورم لجام کسیخته متداول ارزش پول رایج و قدرت خرید مردم را کاهش داده .
* افزایش هزینه‌هابه این معنا نیست که تقاضا برای خرید کالا‌ها بیشتر شده است.
* کالایی که با ۱۰ هزار تومان عرضه میشد امروز مثلا ۲۵ هزار تومان شده ، بنابراین مخارج بالا ولی قدرت خرید برای تهیه ضروریات زندگی بسیار کاهش یافته ، سفره مردم کوچک و پول در دست بی ارزشتر شده .
* کاهش ارزش پول افزایش قیمت ارز‌های معتبر را همراه آورده برقیمت‌کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد .
* پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش ریال صداقت همراه با سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد .
* با سیاست‌های مدیریت شناور ارزی، اگر قیمت ارز با تزریق موقت کاهش یابد از قیمت کالا‌ها کاسته نمی‌شود.
* کاهش ارزش ارزها دلیل اقتصادی نداشته و دولت نیز نقش آفرین نبود ، اما آن را مصادره به مطلوب کرد.
* کاهش ۴۰۰۰ تومانى دلار در یک روز تحت تاثیر پیروزى بایدن و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و ...بودو نقش موثر بانک مرکزی در این میانه انکار شدنی .
* افزایش دستمزد رفع نیازهاى فوری حقوق بگیران و افزایش تقاضا را درپی دارد .
* رشد اقتصادى منفى ، عرضه رو به افول، کاهش واردات و...تورم مزمن و افزایش قیمت‌ها را هدیه داده است !
* کاملا واضح است که طبقات میلیونی دستمزد و حقوق بگیر در این وضعیت هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت می‌کنند.
* سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما ناپایدار است.
* افزایش ۲۰ درصد ی حقوق کارمندان و کارگران در حالیکه در صد تورم را در پایان سال گذشته ۴۱.۲ درصد نهادهای رسمی مربوط اعلام کردند ،نشانگر این است که ۲۱.۲ درصد قدرت خریدکاهش یافت .
*تاکید مکرر اینکه : بهمان نسبت که تورم افزایش می‌یابد از ارزش پول رایج و قدرت خرید آن کاسته می‌شود.

* سیاست‌های اقتصادی باید بتواند آینده ملت و رفاه جامعه را تأمین کند.
* با کاهش تولید نمی‌توانیم رفاه جامعه را تامین کنیم.
* اینکه ۱۰۰ هزار تومان نفر طی مثلا 6ماه یا معادل یک میلیون تومان وام به گروهی از سرپرستان خانوار هابدهند موثر نیست ،معادل روزی ۱۲ سنت با برابری امروز دلار !! شرم آور نیست؟
* در این روزگار پر آب و چشم درآمد‌ها با ریال ولی هزینه‌ها با تمهیدات حکومت ضد استکبار که بشدت نمونه بارز آنست ؟!به دلار.
* استراتژی بلندمدت که تحولات ساختاری را در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتیِ ،رانتیِ وسیاسی ایجاد نماید پاسخگوی رفع معضلات میباشد .
* از ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه راهکار‌های موقتی به‌هیچ‌وجه در سیر زمان قادر به تقویت بنیه اقتصادى و رضایت مردم نیست.

* ارتباطا ت سیاسی ، اقتصادی البته اصولی با تعاریف استاندارد در سطح منطقه و بین المللی و پرهیز از دشمن پنداری تدریجا به لغو تحریم ها مینجامد .
* ناگفته نماند : بخش اعظم مشکلات ما ناشی نحوه مدیریت و حضور افراد غیر متخصص فرصت طلب فاقد پاک دستی و شرایط مناسب تجربی و تحصیلی است .
* تحریم‌ها باعث شده اقشار میلیونی جامعه فقیر و ضعیف‌تر وثروتمندان ثروتمندتر شوند ،تاتوده مردمان این سر زمین پر گهر ثروتمند ... فرصت تفکر ویافتن راه کار خروج از این تنگناها را به دلیل نگرانی معاش نداشته باشند . .

* هیچ کشور‌ توسعه یافته یا در حال توسعه ای نسبت به اخذ مالیات از عایدات ثروت بی‌تفاوت نیست.
*شرایط تورمی، توزیع ناعادلانه ثروت، تحریم، سوداگران و شوک‌های قیمتی که فساد آور میباشد و تا بن نظام فاقد نظم و برنامه نفوذ کرده موجب افزایش فاصله بین فقر و غنی می‌شود.
* در همه جای دنیا مالیات بر عایدات ثروت داریم ، عملکرد متولیان مربوط و نظام مالیاتی رادر مکتوبی دیگر مورد دقت قرار خواهیم داد .
* رانت فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند و بهتر اینکه تدریجا پرداخت یارانه تحت عناوین مختلف حذف شود .
* اشتغال مفید و مولد همراه با زمینه سازی جذب سرمایه های کلان ایرانیان ساکن دیاران دیگر و دول خارجی ، افزایش درآمد و زندگانی آبرومند مردمان گرفتار جهل مطلق نظام فاقد نظم و برنامه را در پی می آورد و.....
**توضیح اینکه :اعضاء گرامی و متعهد اطاق فکر «جبهه واحد ملی ایران» در بخش اقتصادی که در بیانه ای به کم کاری متهم شده بود ند -دستوری را بدینگونه تکلیف فرمودند و نگارنده چنین نگاشت با توجه به اهمیت رسانه ای میشود

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: