موساد ترور المصری را با هدف جلب توجه بایدن به روابط ایران و القاعده، اعلام کرد!