نیروی انتظامی؛ فاز نخست، همیشگی و پنهانی‌تر سرکوب!