گزارشی اقتصادی

درا ین دوران پر آب و چشم کرونائی - که تقریبا هفته ای چندین مقاله (از دولتی سر ویروس کذائی و حضور در منزل که گویا در توصیفش دا دقلم داده ای ) مینویسی و منعکس میشود – یکبار هم که شده در مزایای نظامی که آنرا «فاقد نظم و برنامه » پیوسته میشماری ، نوشته ای داشته باش و به اصطلاح« عیب می چونکه بگفتی هنرش نیز بگوی »

 

باتوجه به موضوع روز که بالا رفتن قیمت مرغ است که در «جشن و عزا » حتی در شرایط کرونائی که اغلب داغدارند -سر این حیوان زبان بسته را البته در کشتارگاهها می برند  ،یادم آمد در سال 1344یعنی 55 سال قبل - در دوران دانشجوئی مهمان داشتم و در کوی امیر آباد ساکن  - هوس کردم آشپزی کنم و با دست پخت خود از دوست همشهریم پذیرائی .

  از مرغ فروش نزدیک میدان 24 اسفند آنزمان مرغی متوسط القامه ! خریدم با حدود کمتر از 2 کیلو گرم وزن معادل 150 ریال .

 همین دیروز که اخبار اوج گرفته بود بمناسبت وبرای تدارک مستند این نوشته   و در پی انفجار خبری در این رابطه،  تقریبا همان اندازه مرغی ابتیاع نمودم با 60 هزار تومان با 1 کیلو گوجه فرنگی بقیمت 15هزار تومان .. سایر اقلام فعلا بماند !

آن زمان معلم نیز  بودم و «روند شده »6000ریال حقوق ماهانه ام بود و امروز اگر در همان کسوت می بودم و با زنشسته - حدود 9 میلیون تومان دریافتی ماهانه ام بعنوان حقوق بازشستگی

اینکه چگونه با شغل رسمی و در آمد ساکن خوابگاه دانشگاه بودم حدیثی دیگر دارد و هزاران خاطره که بگذار تا وقت دگر – یادم نمیرود که با پس انداز همان حقوق سالی یکبار به دیار فرنگ میرفتیم ، نه ویزائی لازم بود و نگرانی از گرانی  ارز - ریالمان همه جا ارزشمند و پاسپورتمان از معتبر ترین ها و سفارت خانه هایمان آماده خدمتگذاری .

بگذرم : حاصل دریافتی امروز به  600000ریال میشود 150 عدد وتوان خرید مرغ با آن دریافتی میشود 40 عدد  - بنابراین : در آنروزگاران با «یک  چهلم »وامروز با «یک صد و پنجاهم » میتوان حدود 2 کیلو گرم از این ماده پرو تئینی لذیذ را تهیه نمود  .

  در دیداری «دست اندر کاران چنانکه افتد و دانی »اشاره ای «نه چندان ملیح» داشتند که در این دوران پر آب و چشم کرونائی - که تقریبا هفته ای چندین  مقاله (از دولتی سر ویروس کذائی و حضور در منزل که گویا در توصیفش دا دقلم داده ای  ) مینویسی و منعکس میشود – یکبار هم که شده در مزایای نظامی که آنرا «فاقد نظم و برنامه » پیوسته میشماری ، نوشته ای داشته باش و به اصطلاح« عیب می چونکه بگفتی هنرش نیز بگوی »  که این است دفاع از نظامی که شاید با آمدن «آقای جوبایدن با همه فراموش کاری » به حداقل نظم ،دوری از فساد و جهل ، سپردن کار به کاردان ، پرهیز از رابطه و اعطای مدارک تحصیلی فر مایشی روی آورد

  البته اگر قیمت بعنوان مثال «گوجه فرنگی»  را با همین ترتیب که آن زمان 5 ریال و امروز با همه تمهیدات داهیانه به پانزده  هزار تومان کاهش ! یافته محاسبه کنیم نسبت ها بترتیب  1200 و 600   میشود و چنانچه متوسط چند قلم از ارزاق اصلی را با همین ترتیب خودتان محاسبه فر مائید در این باب بتذکر می انجامد ، ضمنا  همین امروز در گزارشی از رسانه های درونی و همزمان معاند  شنیدم  که گوجه فرنگی شریف مورد غیبت !را در محل کشت نزدیک «ولایت جناب معاون اول ملقب به مبتکر ارز 4200 تومانی - جیرفت » میدان داران تهرانی  کیلوئی 2 هزار تومان   ابتیاع میفر مایند و با محاسبه در آمد  مشروع و بر حقشان با 7/5 برابر عرضه مینمایند که اینجا باید گوجه فروش را به جای پرتقال فروش که آنهم قیمت محصولش را بقرار اطلاع نسبت به سال گذشته 4 برابر نموده - بیابیم که البته رکورد دار فعلا این 2محصول  نازنین میباشد هر چند جناب هویج نیز در صف انتظار و دیگر اقلام

راستی تا یادم نرفته اطلاع بدهم : ثبت احوال اعلام کرده اولیاءمتولدین 9/9/99 که «لاک چری »عمل فرموده اند و در زمان برنامه ریزی از واگذاری قیمت ارزاق به بازار «عرضه و تقاضا » برابر با اصلی علمی و مسلم اقتصادی ، بی خبر مانده و خطای  پیش بینی ها و تدابیر در این باب نیز به خیانت های «جناب رونالد ترامپ »نسبت داده میشود ، همان روز برای اخذ شناسنامه مراجعه نفر مایند – فرصت دارند !هجوم یکباره این بخردان مخاطرات بهداشتی  در پی دارد  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: