همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش پنجم

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
میهمانان آقایان محمد اقتداری، کوروش پارسا، انور میرستاری، حسن نایب هاشم، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ پاریس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: