محسن فخری‌زاده؛ از همراهی با، برنامه موشکی و هسته‌ای تا ترور!