فرياد نرگس محمدي در مراسم تشييع پير دير ازاديخواهي :محمد ملكي

دکتر محمد ملکی برای من نه «اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب»، بلکه «اولین مبارز علیه استبداد بعد از انقلاب است».
امروز نرگس و مامان‌شهناز "اکملی"زیر تابوت دکتر ملکی رفتند،او را که آزادی را به چشم ندید و رفت راهی کردند.فریاد نرگس:درود بر مرد آزادیخواه ایران
سخنرانی شیرزن مبارز و آزادیخواه (نرگس محمدی) در مراسم تشییع پیر دیر آزادیخواهی و ظلم ستیزی ایران (دکتر محمد ملکی): دکتر محمد ملکی برای من

فریاد نرگس:درود بر مرد آزادیخواه ایران
دکتر محمد ملکی برای من نه «اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب»، بلکه «اولین مبارز علیه استبداد بعد از انقلاب است».
امروز نرگس و مامان‌شهناز "اکملی"زیر تابوت دکتر ملکی رفتند،او را که آزادی را به چشم ندید و رفت راهی کردند.فریاد نرگس:درود بر مرد آزادیخواه ایران
سخنرانی شیرزن مبارز و آزادیخواه (نرگس محمدی) در مراسم تشییع پیر دیر آزادیخواهی و ظلم ستیزی ایران (دکتر محمد ملکی): دکتر محمد ملکی برای من نه اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، بلکه «اولین مبارز علیه استبداد بعد از انقلاب است».

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: