راهکارهایی برای انتقام سخت

ظاهراً اکنون در خیابان های تهران دو نوع لباس شخصی داریم لباس شخصی های بسیجی و لباس شخصی های اسرائیلی، لطفاً این دوتا را باهم اشتباه نگیرید. البته احتمالاً روسای این دو گروه با هم دوستی دیرینه دارند. ..

از طریق سفارت سوئیس از آمریکا خواسته شود تا زمینی خالی را مشخص کند تا ما چند تا موشک به آن بزنیم.

مقام معظم رهبری از پستو بیرون بیایند وطی فرمایشات گهرباری از اقتدارواشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی ما ستایش کرده و بی عرضگی نیروهای امنیتی اسرائیل را مورد تمسخر قرار داده و از ملت شهید پرور بخواهند که کارهای حسینی کنند وخود به پستو برگشته و کماکان به کارهای حسنی بپردازند. 

از کوماندوهای اسرائیلی مستقردر خیابان های تهران و شهرستان ها خواهشمند است کمی تنفس بدهند واین قدر فشارروی مسئولین ما نگذارند و بگذارند بعد از این همه مبارزه با استکبار، کمی خستگی در کنند..

دیده شده است که دیروز نتانیاهو در معیت کوماندوهای اسراییلی شخصاً در حوالی میدان خراسان با کمربند به جان چند برادر بسیجی افتاده است. در صورت رویت مجدد خواهشمند است مراتب را سریعاً به سردار شمخانی اطلاع دهید. به سردار دهقان اطلاع ندهید برای اینکه ایشان همان طور که دیروز فرمودند عادت دارند که چون صاعقه بر سر دشمنان فرود آیند واگربرسر  نتانیاهو فرود آیند ما دیگر کسی را نداریم که او را تخلیه اطلاعاتی کنیم. 

در بین روسای دفاتر فرماندهان بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سایر مسئولان عالی مقام کشورو فرزندان آن ها دنبال جاسوس اسرائیلی بگردیم، مطمئناً تعداد قابل توجهی از آن ها را پیدا می‌کنیم.

ظاهراً اکنون در خیابان های تهران دو نوع لباس شخصی داریم لباس شخصی های بسیجی و لباس شخصی های اسرائیلی، لطفاً این دوتا را باهم اشتباه  نگیرید. البته احتمالاً روسای این دو گروه با هم دوستی دیرینه دارند. 

سردارمحسن رضایی، طبق معمول سوار برمرکب توهم،  فرمودند:  ترور دانشمند هسته‌ای ما در تهران، یعنی  به یک قدمی دشمن رسیدیم. ایشان اشتباه کلامی فرمودند،  دشمن به یک قدمی ما رسیده است.

برای اینکه ضرب شستی به دشمن نشان دهیم، باید یک چیز خودی را‌بزنیم مثلاً هواپیمایی، ناوچه ای، نیروگاهی، خلاصه یک چیزی. 

در برابر حملات اسرائیل درسوریه به نیروهای ما، کماکان سیاست "شتردیدی، ندیدی" را در پیش بگیریم.

تا آنجا که می توانیم دم ازانتقام سخت درزمان مناسب بزنیم، البته دشمن احتمالاً می‌داند که این زمان مناسب هرگز فرا نخواهد رسید. 

به قول امام راحل باید خدعه کنیم، در آخرین لحظه سرنشینان  خودرو را با افرادی مانند سردارمحسن رضایی عوض کنیم، این گونه افراد خدمت خودشان را کرده اند و دیگر بود و نبودشان فرقی ندارد. 

درپایان، البته همه ما می‌دانیم که این راهکارهای حقیر را فعلاً کسی مورد توجه قرار نمی دهد، برای این که پس از دستور مقام معظم رهبری برای دستگیری آمرین و عاملین ترور فخری زاده،  هم اکنون  ابر وباد ومه خورشید وفلک در کارند تا از بین زندانیان  تعدادی را انتخاب کرده و آن ها را برای اعتراف آماده ساخته وبزودی بعنوان عامل معرفی کنند.

 ابو مالش

 آذر ۱۳۹۹ 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: