اعتراضات مردمی کُردستان عراق و درسی پندآموز برای ما

یک هفته پیش و در بغداد، اکثریت نمایندگان پارلمان و خصوصا احزاب شیعه، با ارسال بودجه به حکومت محلی در اربیل و سلیمانیه به دلیل عدم شفافیت در هزینه ها و هچنین قراردادهای نفتی و غیرقانونی دو حزب حاکم در اقلیم، شدیدا مخالفت ورزیدند. درپی این رویداد، نمایندگان مردم اقلیم کُردستان در پارلمان عراق، علنا درخواست نمودند که بایستی دولت مرکزی عراق، حدالامکان حقوق کارمندان اقلیم را بصورت مستقیم بدانها بپردازد، تا از آسیب و گزند دو طایفه دزد آن منطقه در امان باشد...

 

در روزهای اخیر، شاهد اعتراضات وسیع مردم به ستوه آمده در اقلیم کُردستان عراق هستیم. بی شک این نارضایتی ها، به دلیل فساد گسترده احزاب قبیلەای بارزانی و طالبانی و مافیای قدرت و قاچاق این دو خانواده فاسد و چپاولگر، و همچنین عدم پرداخت حقوق معوقه چند ماهه بخش دولتی و دستمزدهای کارمندان، شکل گرفته است.

معترضان اکثرا جوانان، کارمندان ادارات محلی و حتی افراد مسلح و بعضا پیشمرگە های حقوق بگیر دو خانواده هستند. آنها در مقابل مقر حزب دمکرات کردستان (پارتی بارزانی)، و نیز جلو دفاتر حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی طالبانی) و برخی احزاب محافظەکار کوچک‌تر، در شهرهای استان سلیمانیه، دست به اعتراض گسترده خیابانی زدند.

تاکنون و بر طبق گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی و مزدوران قسم خورده و لباس شخصی دو حزب ( نیروی آسایش) برای حفاظت از مجموعه‌ای از دفاتر احزاب سیاسی بی ثمر و نامفید در شهرهای نظیر چمچمال، تکیه، پیرەمگرون، سید صادق،رانیه و قلعه دیزه و حلبچه، برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان خشمگین؛ اقدام به شلیک گلوله کرده و هشت نفر را کشته و افراد زیادی را زخمی و مجموعه ای از روشنفکران مخالفان سرشناس خود را نیز دستگیر نموده اند.

این اقدامات درحالی انجام می گیرد، کە علاوه بر هجوم نیروهای وابستە به احزاب پارتی و یکیتی به معترضان، در روزهای اخیر نیز ده‌ها معلم و معترض دیگر بە حکومت محلی، در شهرستان‌های استان اربیل و استان دهوک از سوی نهادهای امنیتی حزب بارزانی بازداشت شده ‌بودند.

با وجود افزایش تجمعات اعتراضی در شهرستان‌های استان سلیمانیه، اعتراضات اما در شهر سلیمانیه ( پایتخت حزب طالبانی)، به دلیل تدابیر شدید امنیتی و برقراری حکومت نظامی و دستگیرهای فراوان از سوی نیروهای سرکوبگر و مخلص و مزدور آن خانواده، تقریبا نسبت بە روزهای اولیە کاهش پیدا کرده است.

در سال ٢٠١٠ ونیز اواخر آذرماه ٢٠١٧، در تظاهراتی مشابه در سلیمانیه، پنج نفر بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی احزاب برساخته کشته شدند. در جریان تظاهرات سه سال پیش، معترضان ساختمان شهرداری سلیمانیه و دفاتر احزاب سیاسی را به آتش کشیده و خواستار استعفای حکومت فاسد و بی لیاقت دو طایفه طالبانی و بارزانی شده بودند.

طی تظاهرات مردمی در شهر پیرەمگرون در استان سلیمانیه کُردستان عراق، معترضان دفاتر احزاب اتحادیه میهنی طالبانی جنبش تغییر (محافظەکارها)و حزب دمکرات بارزانی و حتی احزاب اسلامی را به آتش کشیده و یک افسر پلیس نیز با تیراندازی از سوی معترضان کشته شد.

این تظاهرات گستردە از روز چهارشنبه آغاز شده و در شهرهای رانیه، سلیمانیه، چمچمال، پیرەمگرون، قلعه دیزه و حلبچه، مردم ناراضی از حکومت محلی دو طایفه دزد و مافیا، اقدام به برپایی تظاهراتی عظیم کردند و نیروهای امنیتی احزاب فاسد در سلیمانیه با شلیکم مستقیم به مردم و نیز پرتاب گاز اشک آور به سوی آنها، وارد یک جنگ تمام عیار علیه معترضین شدند و شمار زیادی از آنان را در حالیکه زخمی بودند، دستگیر کردند.

در ویدئوی که در شبکه های تلویزیونی هم پخش گردید، یک معلم در شهر سلیمانیه می گوید، بیائید مرا بکشید، به خدا حکومت صدام حسین هیچگاه به اندازه اینها درنده و آدمکش نبود و حداقل ما را مانند این بی شرفها بصورت گرسنه نمی کُشت و شکم ما را سیر می کرد.(تصویری)

مسرور بارزانی ـ پسر ارشد مسعود بارزانی ـ و رئیس کنونی دولت ائتلافی احزاب، طی یک پیام تلویزیونی پوچ و بی محتوا، معترضین را فتنەگر و آشوبگر دانست و با تکرار سخنان بیهوده، مستقیما به مردم به جان آمده کُردستان عراق گفت، که آنها باید صبور باشند و حکومت او می کوشد، به زودی مشکل بودجه را با دولت مرکزی عراق حل وفصل نماید.!

جنایات احزاب جنایتکار کُردستان عراق علیه مردم مظلوم و ناراضی از حکومت محلی عشایر سیاسی، و خشونت لجام گسیخته دستگاههای امنیتی در کُردستان عراق روزبەروز افرایش می یابد. 

علیرغم تهدید به بریدن زبان کسانی در فیسبوک علیه حکومت طایفه بارزانی لایو اعتراضی دارند، از سوی یکی از کادرهای معروف حزب دمکرات بارزانی (قادر قاچاق)، دستگاە های امنیتی به هیچ صورتی نتوانسته اند، جلو شجاعت و قاطعیت تصمیم معترضان به نابودی استبداد عشایری را بگیرند. بلکه همزمان با این چرندگوئی ها، معترضین هم اعلام نمودند، که پاسخ گلوله را با گلوله خواهند داد و هرگز ادامه این حکومت دزد و بی لیاقت را قبول نخواهند کرد.

البته، یک هفته پیش و در بغداد، اکثریت نمایندگان پارلمان و خصوصا احزاب شیعه، با ارسال بودجه به حکومت محلی در اربیل و سلیمانیه به دلیل عدم شفافیت در هزینه ها و هچنین قراردادهای نفتی و غیرقانونی دو حزب حاکم در اقلیم، شدیدا مخالفت ورزیدند. درپی این رویداد، نمایندگان مردم اقلیم کُردستان در پارلمان عراق، علنا درخواست نمودند که بایستی دولت مرکزی عراق، حدالامکان حقوق کارمندان اقلیم را بصورت مستقیم بدانها بپردازد، تا از آسیب و گزند دو طایفه دزد آن منطقه در امان باشد. 

لازم به ذکر است که در مدت یکسال، احزاب کُرد حاکم در اقلیم، تنها حقوق دو ماه کارمندان خود را پرداخت کرده؛ و به بهانه اینکه می خواهند حقوق کارمندان را برایشان پس انداز کنند، هربار از پرداخت حقوق آنها سرباز می زنند.!

سال ١٩٩١ مردم کُردستان عراق در یک قیام گسترده علیه حکومت بعث عراق و همزمان با کوچ چند میلیونی خود به مرزهای ایران و ترکیه، ونیز کمک امریکا و متحدانش در شمال عراق، توانستند از طریق تصمیم قدرتهای جهانی در برقراری حریم پرواز ممنوع، تاحدودی یک سیستم حکومتی نیمه مستقل و جدا از دولت مروزی عراق را برای خود تشکیل دهند. آن زمان افراد طایفه بارزانی و طالبانی در تهران، کرج و سوریه و شهرهای اروپا تحت نام دفاع از حقوق کُردها و ایجاد دولت مستل کُردی، مشغول خوش گذرانی بودند. مردم بیچاره کُردستان عراق، با یک تصمیم اشتباه، مشتی دزد و فاسد را بر خود حاکم نمودند و اینک بعد از سه دهه باج این اشتباهات خود را پس می دهند.

https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=13302

این دو حزب فاسد(بارزانی و طالبانی) بعد از دو سال، با راه انداختن یک جنگ داخلی تمام عیار فیمابین و نیز با حزب پ.ک.ک و احزاب اسلامی، بیش از سی و پنج هزار نفر از جوانان اقلیم کُردستان را تنها برای مقاصد پلید خود قربانی کرده و بعدا هم از طریق تقسیم مصالح و منافع اقتصادی، با همدیگر آشتی نمودند.!

بعد از اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ از سوی امریکای طاغوت و متحدانش، دو عشیره طالبانی و بارزانی با دزدی اموال مردم عراق  و پول بانکها و نیز حضور سیاسی در بغداد، از یک سو کوشیدند به ائتلاف سیاسی مردم عراق بگویند آنها هنوز عراقی هستند، و از دیگر سو در اقلیم کردستان، مشغول عقد قراردادهای نفتی با شرکتهای بزرگ پترول و همکاری با ترکیه و ایران و دزدی نفت از طریق کامیونهای سوختکش بودند.

در آن زمان، بودجه کلی آنها بیش از سه میلیارد دلار بود و همزمان کمتر از بیست درصد از بودجه کلی دولت عراق را نیز دریافت می کردند. یعنی دقیقا چیزی در حدود بودجه کشور پادشاهی اردن. اما چون هدف آنها نابودی مبارزه مردم کُرد بود، علاوه بر درآمد گمرکی مرزها و منابع نفتی و با دزدی از ثروت مردم، اینک در بانک های خارجی و معتبر؛ دارای سرمایه های میلیاردی هستند و کوشیدند با راه انداختن یک کارناول مسخره بازی به نام رفراندوم، برای همیشه این مفهوم را هم مانند ذات خبیث خود فاسد کنند و میخی بر تابوت ناسیونالیسم  و عقده های عشایری زدند.

آخوند رفسنجانی، زمانیکه این دو طایفه مزدور(بارزانی و طالبانی) درگیر جنگ قدرت بودند، طی یک سفر به شهرهای کُردستان ایران، و در یک سخنرانی خود اعلام کرد، حاضریم به هرکس که می خواهد، پاسپورت بدهیم تا او به اربیل و سلیمانیه برود و وضعیت اقلیم کُردستان عراق را با طرح های سازندگی که ما در شهرها و روستاهای کُردستان ایران انجام داده ایم، مقایسه کرده و حقیقت را درک کند.!

  

امیدوارم شکست حکومت محلی فاسد در کُردستان عراق، عبرتی بزرگ و فراموش ناشدنی باشد، برای مردم کُرد در کُردستان ایران، تا که هرگز و هیچگاه در آینده سیاسی ایران، فریب مجموعه ای از خان های بی زمین و عقده ای رانده شده و دست آموز همین دو طایفه پلید بارزانی و طالبانی در این سالها را نخورند و با شعار و توهم دولت مستقل عشایری، استقلال حقیقی سرزمین کُردستان و شرافت خانوادگی و کرامت انسانی خود را از دست ندهند. 

بطور یقین، مطالبات مشروع و تاریخی ملت کُرد؛ هرگز با سیاست و معاملات احزاب فاسد و مافیای عشایری، همسان نیست و با آن گره نخواهد خورد. ما باید از همین حالا بکوشیم در کنار سایر ملیتها و مذاهب ایران و در یک کشور واحد، حقوق مشترک و مطالبات ویژه خودمان را بدست آوریم.

 

 

 

 

منبع: 
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=13302
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: