رفتن به محتوای اصلی

خفت و خواری ایرانیان مقابل ترکیە
13.12.2020 - 16:04

 

موقعیت ژئوپولیتیکی ترکیە تنها برتری در عرصە ژئوپولیتیک نیست بلکە تاثیرات ان بر فرهنگ و رفتار انان نیز بویژە در رویارویی با مردمان جهان اثر گذاشتە است. اسلام برای تورکها خارج از هویت ملیشان ابزاری برای فریب جهان اسلام است و ایرانیان نیز بعنوان بخشی از جهان اسلام علیرغم خودشیفتگی زیاد بە اسانی در دام تورکها می افتند. 

تورکها بە ضعف جامعە ایرانی اگاهند و نگاهشان بە ایران و ایرانی توام با تحقیربودە و هست، با این وجود ترکیە برای ایرانیان همیشە مدینە فاضلە بودەاست کە میتوان انرا نوعی بیماری مازوخسیتی ایرانیان قلمداد کرد. این بیماری تا جایی جا باز کردە کە ترکیە برای فریب ایرانیان برنامە ریزی کردە در قالب تورهای گردشگری و سفر بە ترکیە، ایرانیان را انجا واکسن کرونا کنند و از این طریق ایرانیها را بدوشند. 

چرا ایرانیان بە اسانی در تور تورکها می افتند و علیرغم تحقیرشان توسط تورکها همچنان ترکیە برایشان جذاب است جای سوال است. چرا یک تورک هیچگاە حاضر نیست در رستوران ایرانی غذایی سفارش دهد اما ایرانیان خارج از اینکە هرچە در توان داشتە باشند برای ورشکست نمودن رستوران ایرانی انجام میدهند و اما اغلب در رستورانهای تورکی دیدە میشوند؟ مسئلە بە اینجا برمیگردد کە یک ایرانی تنها بە شکم خودش توجە دارد اما یک شهروند تورک از بعد وطنی بە اینگونە موارد مینگرد. 

ترکیە بدون اینکە هزینە انچنانی متقبل شدە باشد سرمایە کلان میلیونها ایرانی را بویژە در بخش مسکن جذب کردەاست. این میلیونها ایرانی کە در ترکیە ساکن شدە سرمایشان گروگان تورکهاست. ناگفتە نماند ان دستە از ایرانیان کە در ترکیە و دیگر کشورها اقدام بە سرمایەگذاری کردەاند پولهای نامشروع و غارت شدە مملکت است و در واقع از دزدی نفت عربها و ثروتهای ملی کوردستان، بلوچستان و مناطق حاشیەای ایران است کە روی ان مانور میدهند. یک کورد برای تامین هزینە ابتدایی زندگی باید سختترین کارها را متحمل شود اما مرکزنشینان با پولهای کثیف هر جای دنیا ارادە کنند سکنی میگزینند. 

از ناحیە سیاسی ایران بە ترکیە وابستە و ترکیە نیز از جهاتی بە ایران وابستە است اما ایران وابستە تر. تورکها بویژە دولت اسلامی اردوغان نیک میدانند کە ایندە ای با جهان غرب ندارند و سالهای سختی در پیش خواهند داشت بنابراین با ایران مقابل غربیها ایستادەگی میکنند و باجگیری  می نمایند. ایران هم کە روابطش با غرب تیرەتر شدە و بجهت تحریمها در مذیقە است میخواهد از طریق ترکیە تحریمها را خنثی نماید. البتە این کار برای ترکیە کە عموما از طریق پولشویی انجام میگیرد سود هنگفتی  دارد و  چوب حراج بە ثروت ایران میزنند. ایران مقابل ترکیە انقدر ضعیف و خوار است  کە اگرچە اردوغان در جریان سفر بە جمهوری اذربایجان بە ایران حملە کرد باز هم ترکیە طلبکار شد. بە بیانی عامیانە ترکیە ایرانیان را اختە کردەاند. 

ایران برای خروج از مشکلات جاری مدام بە تورکها امتیاز میدهند ، تورکها نیز از فرصت بخوبی استفادە میکنند و اما انچە جای تاسف ایران ایرانیان بسیار ایرانی!! برای سفر بە ترکیە و خوردن غذای تورکی احتمالا با واکسن کرونا همانند حاکمان بی لایق ایران تیشە بە ریشە خود میزنند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.