آیا همه فارس زبانان در ایران  پانفارسیست هستند؟

زبان ترکی را خواستند دفن کنند، غافل از اینکه آنها بذر بودند
شما ایران را در زبان فارسی خلاصه کردید، و زبانتان را به بهانه سوادآموزی به کودکان ما تحمیل کردید، شماها چرا بدون کسب اجازه از این کودکان زبانتان را به آنها تحمیل کردید؟
سیستم آموزشی در ایران آنگونه طراحی و تنظیم شده است که یک فارس زبان از کودکی خود را محق می داند که زبانش را در همه جا حاکم بداند، مگر اینکه معجزه ائی رخ داده باشد،

شماها خواستید ترکها و زبان ترکی را در ایران دفن کنید، غافل از اینکه ما بذر بودیم...

زبان فارسی شمشیری بود که در کودکی بزور کتک بدستم دادید تا با آن زبان مادرم را ببرم، ولی امروز همان شمشیر، پانقارسیسم را نشانه گرفته.
ایرانیها ( فارسها و ترکهای ذلیل فاذری خود باخته ) با باور به تصورات واهی و موهوم ژن مرغوب نژاد پاک پارس آریائی در همه حال بر سر هر موضوعی همانند دانشمندی همه فن حریف می خواهند مرغوب بودن ژن خود را اثبات کنند، آنها در تمام شرایط در حال اثبات ممتاز و نخبه بودن خود و همیشه در حال نصیحت دیگران و راهگشا نشان دادن خود هستند، و معمولا و دائما بدون احترام به قوانین کوپی رایت، سخنان گلچین کلیه مشاهیر جهان را بدون ذکر منبع، برای اتبات برتری خود و ایرانیان نقل می کنند جامعه فارسی قبل از اینکه عقیم بودن و عدم توانائی علمی شدن زبان فارسی را بررسی کنند سریعا می خواهند آنرا در حلقوم همه ملتهای ساکن در ایران فرو کنند، و اگر هم کسی آنها را به حساب نیاورد بلافاصله می گویند اگر از من می پرسید؟ یعی بدون اینکه کسی سئوالی مطرح کرده باشد، زمینه را برای مداخله و اظهار نظر فراهم می کنند، آنها مسئولیتهای خود را بخوبی بجا نمی آورند، ولی در عوض همیشه در حال تعین تکلیف و نسخه پیچیدن بدیگران هستند، این کار را بکن آن کار را نکن، اینو بخور اونو نخور،
جامعه فارسی تمام هنرمندان نویسندگان، شعرا و نوابغ آزربایجان را با پول نفت دزدیدید و برای شکوفائی زبان عقیم نیمه عربی نیمه دری، با الفبای عربی بکار گرفتند غافل از اینکه این زبان هرگز نخواهد توانست به یک زبان علمی تبدیل شود، در ضمن ما چه اجباری داریم که بجای زبان مادری خود زبان شما را یاد بگیریم و بجای اسنمک بگوئیم دهن دره،؟
و اما ترکها ( بر عکس جامعه فارسی ) بیشتر واقعگرا و ماتریالیست هستند و سعی می کنند از توهمات فاصله بگیرند، و به تعاریف فروشنده ماست زیاد توجه نمی کنند و بقول معروف می خواهند در واقعیت بدانند، یک من ماست چقدر کره دارد.
ترکها ملتی جدی، پیگیر و کنجکاو هستند و در نهایت هیچ  تفکر دست و پا گیری نمی تواند آنها را به اسارت خود بکشد، ترکها معمولا در آغوش طبیعت، با فرهنگی آزاد بدنیا آمده اند و هرگز کسی نتوانسته آنها را به زنجیر اسارت بکشد. و از این رو هرگز در تاریخ  کسی نتوانسته ترکها را برده خود سازد.
شماها ( جامعه فارسی ) هم نمی توانید با ساختن داستان و افسانه های هخامنشی به چگونه زیستن  ملت ترک دخالت کنید و بجای آنها تصمیم بگیرید که کودکانشان به چه زبانی تحصیل کنند، چه کسی به شماها این اجازه را داده؟ جمع کنید این بساط کورش و رستم و سهراب را، کودکانیکه در مدارس بزور شلاق بزبان مادری آنها تجاوز شده و ط دسته دار را بزور در مغزشان فرو کردید امروز شما را بجرم تجاوز به حقوق کودکان بدست دادگاه حقوق بشر بین اللمللی خواهند سپرد، فکر می کنید شما کیستید؟ که بخواهید زبان و هویت ملتی را نابود کنید؟ یعنی بخاطر ظلمی که به کودکان ترک در ایران کردید واقعا از خود شرم نمی کنید؟
شما ایران را در زبان فارسی خلاصه کردید، و زبانتان را به بهانه سوادآموزی به کودکان ما تحمیل کردید، شماها چرا بدون کسب اجازه از این کودکان زبانتان را به آنها تحمیل کردید؟
سیستم آموزشی در ایران آنگونه طراحی و تنظیم شده است که یک فارس زبان از کودکی خود را محق می داند که زبانش را در همه جا حاکم بداند، مگر اینکه معجزه ائی رخ داده باشد، البته بعضا ملتهای دیگری مثل بلوچها  گیلکها و مازندرانی ها که درد بی هویت سازی پانفارسیسم را درک می کنند، یک عده سعی می کنند آنها را فارس زبان جا بزنند، و اثبات کنند که در بین فارس زبانان هم گویا غیر پانفارسیست پیدا می شود،
چپ ها و مذهبی ها درکی از منافع ملی و حفظ هویت ملی که یک مساله ذاتی است ندارند، آنها با ادغام دو مقوله غیر همگن مذهب و طبقات با مساله هویتی، عملا مساله هویتی را بازیچه دین و ایدئولوژی خود قرار می دهند،
خیلی ساده است وقتی زبان مادری من ممنوع می شود من در جامعه در موضع مفعولی و دفاعی واقع می شوم حالا چه فرقی می کند که خانواده من تاجر باشد یا گارگر و یا گدا باشد؟ حتی در گدائی هم بخاطر ندانستن زبان فارسی نمی توانم درآمد خوبی داشته باشم، چون نمی توانم کلمات احساسات برانگیزی مثل علیلم ذلیلم را بکار ببرم،
مساله زبان مادری یک مساله ذاتی است و کسانی که می خواهند این مساله را بعنوان مزه افکار دینی و ایدولوژیک خود قرار دهند سخت در اشتباهند،

مساله ملی و حفظ هویت ملی یک مقوله کاملا مستقلی است و هیچ ربطی به دین و ایدئولوژی و سیاست ندارد، زبان ابتدائیترین و ذاتی ترین ابزار انسان می باشد، خلع سلاح کردن یک انسان از ایزار سخن گفتن ظالمانه ترین حربه برای خلع قدرت دفاعی و در موضع مفعولی قراد دادن یک ملت است،
طبیعتا یک کارگر ماهر ترک بخاطر مشکل زبان مسئولیت محوله در سر کار را  نخواهد توانست خوب متوجه بشود و طبیعتا  اشتباه در عدم درک زبان، به حساب بی تخصصی او گذاشته خواهد شد، و حتی فراتر از آن با کلمات بابا ولش کن تورکه دیگه نمی فهمه، تحقیرش کرده و در نهایت از کار اخراجش خواهند کرد، ولی یک کارگر غیر ماهر فارس بخاطر درک زبان مادری فارسی و آشنائی کامل به زبان و اصطلاحات و فرهنگ نوکرتم چاکرتم جامعه فارسی ، بلافاصله استخدام رسمی خواهد شد
البته با توجه به فرهنگ ریا در جامعه فارسی امید هیچ تغییری در آنها وجود ندارد، تغییر یعنی شکستن طلسم هژمونی تخیلی پانفارسیسم،، یک نمونه کاملا مشهود در جامعه فارسی:
فرهنگ ریاکاری شیخ فارس با پیشانی جای مهر داغ زده و ژیگولهائی که دماغشان را عمل کرده اند هر دو از فرهنگ ریا و ظاهرسازی جامعه فارسی نشات می گیرند


فارسها اینقدر برای برطرف کردن خودکوچک بینی خود به تجملات و ظاهرسازی هایشان پول خرج می کنند که برای خرید نان شب پولشان تمام می شود، متاسفانه ترکهای آسیمله شده هم که میمون وار از فرهنگ فارسی تقلید می کنند، بدون توجه به عواقب کار با کله در مرداب فرهنگی آنها فرو می روند، در صورتی که فرهنگ ترک می گوید تا زمانی که از نظر اقتصادی ریشه ات را به آب نرساندی نباید یک ریال بیخودی ولرخرجی کنی ، حتی یکی از علائم مشخصه افراد آسیمله شدن دقیقا همین فرهنگ ولخرجی و تجمل گرائی است و برخ کشاندن دارائی و امکانات خود برخ دیگران می باشد

آیا تا به حال توجه کردید که همه مسئولان پانفارسیست در ایران بخاطر اعتقاد داشتن به ژن مرغوب، از کوچک تا بزرگ از نماینده تا وزیر و رئیس‌ جمهور همه دکتر هستند.
و در رسانه ها حتما کلمه دکتر را قبل از اسمشان می آورند.
مثلا دکتر روحانی، دکتر ولایتی، دکتر عارف، دکتر نوبخت، دکتر لاریجانی، دکتر حداد عادل..... .از همه دکترتر، دکتر احمدی نژاد و یا این مغز تک سلولی دکتر محسن رضایی می باشد.
یعنی همه سران پانفارسیست در ایران متخصص‌هستند، ولی کشور هر روز به جای پیشرفت، به عقب بر می گردد و چیزی نمانده که به ماقبل تاریخ برسد، و مردم گوشت همدیگر را بخورند،
ولی در کشورهای دیگر هیچ وقت از تلویزیون خودشان یا حتی تلویزیون ایران به مسئولان کشور دکتر نمی گویند، مثلا آیا تا به حال شنیدید بگویند دکتر ترامپ، دکتر مرکل, یا دکتر اوباما، یا دکتر جان‌کری، یا دکتر اردوغان یا دکتر پوتین یا دکتر پومپئو؟
حالا شما عملکرد این نخبگان و دارندگان عالی ترین مدارک دانشگاهی را در راس کشوری ببینید که در فساد، رشوه، بی ارزش ساختن پول ملی جزو سه کشور ردیف اول دنیا می باشند.
انگشتان فقرا را بخاطر دزدی گوسفند قطع می کنند، ولی دزدان میلیاردها دلار در داخل دولت فارس از هر مجازاتی معاف است، 

تمام تریاکهای تولیدی طالبان در کنار سانتریفوژهای اورانیوم در لابراتواها تصفیه و به هروئین و مورفین  تبدیل کرده و به همراه اورانیوم و طلا و مس قاچاقی صادر می کنند.
بودجه زبان و فرهنگستان فارسی ۴۶ میلیارد تعیین شده آنهم برای زبانی که رسانه ها و سیستم آموزشی تماما در حال تغییر است بعد انتظار دارند، زبانهای دیگر در کوچه و خیابان توسعه پیدا کنند

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: