منطق ندا یاسی به از منطق امید دانا

منبع: 
https://www.youtube.com/channel/UCTeb2_jAsgzfQsHcIvUcSlw
برگرفته از: 
یونیوب آرش مشکات
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: