برجام و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ در آمریکا

میز گرد پیرامون برجام و انتخاباتریاست جمهوری آمریکا در سال جاری ۲۰۲۰

میز گرد پیرامون برجام و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری ۲۰۲۰. این میز گرد با شرکت فرخ نگهدار تحلیل گر مسائل راهبردی ایران، مقیم لندن و گودرز اقتداری تحلیل گر سیاسی مقیم آمریکا با مدیریت داریوش پارسا ،فعال سیاسی مقیم آمریکا.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: