نخستین میزگرد "بیایید به هم بپیوندیم"

نخستین میزگرد "بیایید به هم بپیوندیم"
با حضور
فؤاد پاشائی (دبیر کل حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات)
دکتر مسعود نقره کار (عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران)
دکتر شهلا عبقری (دبیرکل حزب آرا)
دکتر سهیلا ستاری (فعال جنبش زنان)
امیر حسین اعتمادی (عضو فرشگرد)
زمان:
شنبه
۱۳ دی ۱۳۹۹ - ژانویه ۲۰۲۱
۲۰:۳۰ ایران
۹:۰۰ غرب آمریکا
۱۸:۰۰ اروپای مرکزی
۱۷:۰۰ انگلستان


نخستین میزگرد "بیایید به هم بپیوندیم"

با حضور

فؤاد پاشائی (دبیر کل حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات)

دکتر مسعود نقره کار (عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران)

دکتر شهلا عبقری (دبیرکل حزب آرا)

دکتر سهیلا ستاری (فعال جنبش زنان)

امیر حسین اعتمادی (عضو فرشگرد)

زمان:

شنبه

۱۳ دی ۱۳۹۹   -  ژانویه ۲۰۲۱

۲۰:۳۰    ایران

۹:۰۰     غرب آمریکا

۱۸:۰۰    اروپای مرکزی

۱۷:۰۰    انگلستان

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: