مصباح‌یزدی؛ از مناظره‌های اول انقلاب تا تشکیل حکومت اسلامی!