'توافق' عربستان و قطر برای بازگشایی مرزها و پایان تحریم‌ها