رفتن به محتوای اصلی

بازی خامنەای با سرنوشت مردم ایران،
11.01.2021 - 01:40
 
خامنەای ورود واکسن امریکایی و انگلیسی بە ایران را ممنوع و در توجیە دستور خود ادعاهایی داشتە است. بدون مقدمە و قلم فرسایی تبعات دستور خامنەای بشرح زیر است.
یک) باندهای قاچاقچی وابستە بە سپاە پاسدارن و دیگر نهادهای وابستە بە حاکمیت، واکسن امریکایی را بطور قاچاق وارد و طبقە خاصی از واکسن امریکایی بهرەمند خواهند شد.
دو) شرکتهای توریستی ترکیە چارتهای مسافرتی یک هفتەای و یا بیشتر برای ایرانیان گذاشتە تا ضمن سفر بە ان کشورواکسن کرونا هم بە انان تزریق شود. این کار تجارت و درامد هنگفتی برای تورکها دارد و از این طریق ایرانیان را خواهند دوشید. با توجە بە ماهیت فرهنگی ایرانیان در چشم و هم چشمی بە ترکیە سرازیر خواهند شد.
سوم) در حالیکە خامنەای چندی پیش دستور پیشگیری خروج ارز از کشور دادە بود، موارد مورد اشارە فوق بە خروج بی رویە ارز از کشور منجر خواهد شد.
چهارم) کسانیکە با واکسن امریکایی واکسنە میشوند بە طبقەای اجتماعی درخواهند امد کە برتری خود را بە دیگران نشان خواهند داد.
پنچم) مشخص نیست با خود تحریمی واکسنهای جهانی سرنوشت مردم ایران بویژە طبقە فقیر بە کجا ختم خواهد شد؟ تا کی مردم ایران چوب بی خردیهای حاکمیت و ساختار ایدئولوژیک آنرا بخورند؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.