برگزاری تجمع‌های مسلحانه در مراکز ۵۰ ایالت آمریکا و هشدار اف‌بی‌آی