مجتبی از پس پرده به در می آید!


پازل گذار نسلی و انتقال قدرت مورد علاقه خامنه ای، آرام-آرام رونمائی می شود:
مجتبی: رهبر
سردار سعید محمد : رئیس جمهور
رئیسی : رئیس قوه قضاییه
سردار قالیباف : رئیس مجلس

پازل گذار نسلی و انتقال قدرت مورد علاقه خامنه ای، آرام-آرام رونمائی می شود:
مجتبی: رهبر
سردار سعید محمد : رئیس جمهور
رئیسی : رئیس قوه قضاییه
سردار قالیباف : رئیس مجلس

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: