ترامپ در مخمصه، براندازهای ایران در نگرانی !

ترامپ در بد مخمصه‌ای افتاده، آن هم در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید. بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی هم برای تغییر در ایران، به او امید بسته بودند. آقای ترامپ همیشه می‌خواست تاریخ ساز شود. حالا تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکاست که دوبار استیضاح می‌شود. استیضاحی که اگر مطابق برنامه دموکرات‌ها و تعدادی از جمهوریخواهان پیش برود، پایان زندگی سیاسی او خواهد بود. پایان دوره ترامپ، طرفداران ایرانی او را در چه وضعی قرار می‌دهد؟ خصوصا جریان‌ها و چهره‌هایی که به سیاست فشار حداکثری او امید بسته بودند؟

ونالد ترامپ در بد مخمصه‌ای افتاده، آن هم در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید. بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی هم برای تغییر در ایران، به او امید بسته بودند. آقای ترامپ همیشه می‌خواست تاریخ ساز شود. حالا تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکاست که دوبار استیضاح می‌شود. استیضاحی که اگر مطابق برنامه دموکرات‌ها و تعدادی از جمهوریخواهان پیش برود، پایان زندگی سیاسی او خواهد بود. پایان دوره ترامپ، طرفداران ایرانی او را در چه وضعی قرار می‌دهد؟ خصوصا جریان‌ها و چهره‌هایی که به سیاست فشار حداکثری او امید بسته بودند؟ مثلا براندازها را؟ گفت‌وگو در این باره با مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد موسسه واشنگتن، مهدی فتا پور، عضو اتحاد جمهوری خواهان و امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا.

منبع: 
بي بي سي
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: