ایران می‌گوید باز گشت آمریکا به برجام کافی نیست بلکه باید تحریم‌ها برداشته شود