تحقیر کردن کُردها و انسانهای زحمتکش

در رابطه با موضوع تحقیر کردن لباس کُردی از طرف مجری صدا وسیمای جمهوری اسلامی میخواستم چند نکته را برای کسانی که معتقد هستند این امر هیچ توهینی نیست، توضیح دهم.

شما اگر به یک نفر بگویید که لباس شما مثل لباس شاهزاده هاست، بطور حتم آن فرد از شنیدن آن خوشحال خواهد شد و اگر برعکس به آن فرد بگویند که لباس شما مثل کلفت هاست، حتماً ناراحت میشود. من هم
تحقی
در رابطه با موضوع تحقیر کردن لباس کُردی از طرف مجری صدا وسیمای جمهوری اسلامی میخواستم چند نکته را برای کسانی که معتقد هستند این امر هیچ توهینی نیست، توضیح دهم.
 
شما اگر به یک نفر بگویید که لباس شما مثل لباس شاهزاده هاست، بطور حتم آن فرد از شنیدن آن خوشحال خواهد شد و اگر برعکس به آن فرد بگویند که لباس شما مثل کلفت هاست، حتماً ناراحت میشود. من هم معتقد هستم که کلفتی و چوپانی شغل انسانهای زحمت کش است و استفاده از آن برای تحقیر دیگران باید منع شود، اما در لحن تشبیه دوم نوعی تحقیر وجود دارد. در واقع شما با این کار هم آن فردی را تحقیر کرده اید و هم شغل آن فرد دیگر را. در خیلی از کشورها شما اگر واژه ای را به غلط در مورد افراد، پوشش و شیوه آرایش مثلاً سیاه پوستها و یا بومیان امریکا به کار ببرید فورا مورد اعتراض آن بخش از جامعه قرار خواهید گرفت و گوینده انرا وادار میکنند که از آن مردم معذرت خواهی کند. شما در اینجا نه تنها معذرت خواهی نمیبیند، بلکه عده ای هم طلبکار شده اند که چرا کُردها از حرمت خود دفاع میکنید. این مدنی ترین و دموکراتیک ترین شیوه برخورد است.
در ضمن آن پوشش که «فرنجی» نام دارد یک نوع لباس نمدی است که در خیلی از روستاهای «اورامان» به عنوان لباس گرم اکثراً در زمستان استفاده میشود و مختص چوپانان نیست. در قدیم از آن نیز به عنوان لباس رزم برای محافظت بدن در مقابل ضربه استفاده شده است. ( شبیه همین جلیقه های محافظ پلیس). لباس چوپانان نوع دیگری است که انرا «قولاخ» میگویند که تقریباً تمام بدن را میپوشاند.
در اینجا چند مسئله وجود دارد: 1- یکم تحقیر کردن آن فرد به خاطر لباسی که پوشیده است، حتی اگر لباس چوپانان باشد. 2- عدم اطلاع کافی مسئولین و خیلی از مردم از سایر فرهنگهای دیگر در ایران. 3- تحقیر کردن شغل افراد زحمتکش
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: