دردسرکلاه‌گیس در سینما و تلویزیون ایران؛ از توقیف تا اما و اگرهای مراجع