بازهم در باب بودجه پیشنهادی - البته فهرست وار

* اگر دولت نتواند درآمد نفتی کافی کسب کند، بانک مرکزی به روال اشتباه متداول سالیان متوالی حسب فر مان برای درمان موقت و ممانعت از اعتراضات ....اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه قانونی البته به زعم خود به اعتبار گران شدن ارزش طلای موجود خواهد نمود .
*از آنجایی که این نقدینگی به سمت تولید و ارزش افزوده با مفهومی علمی – اقتصادی نمی رود ،باعث افزایش پایه پولی شده که نتیجه غیر قابل تردید آن کاهش ارزش پول و تورم بیشتر است.
*مقدم بر دولت بر خلاف همه ضوابط مدون «نظام فاقد نظم و برنامه »

 

بازهم فهرست وار  در باب بودجه پیشنهادی1400 که دولت کارپرداز روحانی بر تصویب آن تاکید می ورزد         ضیاء مصباح

‎* ارزش دلار در آغاز دور دوم دولت ناتوان روحانی حدود 3700و بعد تا 4200تومان که به دلار جهانگیری مشهور شد  بود در حالیکه به میمنت و مبارکی با تمهیدات داهیانه  امروز با همه تبلیغات متاثر از تغییر دولت مستقر در امریکای جهان خوار به حداقل 30000 2ریال  رسیده است  

*با این اوضاع و احوال سفره مردم کوچکتر و منابع تامین رفاه ،بهداشت و آموزش‌در این سند نا مصوب ارجاع شده به کمیسیون نا وارد مجلس منتصب ،بصورت بایسته دیده نمیشود  .

* در این احوال هیأت دولت نسبتا نا هماهنگ به دلیل دخالت نهادهای فاقد صلاحیت و غیر پاسخگو در مقابل ملت مظلوم شاهد و ساکت با همه هوشیاری و عافیت طلبی ها ، با دارا بودن مسئولیت مشترک - شعار گونه و پیوسته میگوید : تعهدات  دولت در این باب مطابق همین قانون اساسی با همین کم و کیف به انجام رسیده است .

 * مردم با درک واقعیات تلخ و دردناک‌ تورم‌ و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ،کاهش قدرت خرید و‌  نزول سطح زندگی اغلب اقشار متوسط به  زیر خط فقر - اعتماد خود را بمراتب بیش از گذشته به حکومت  از دست داده اند .

*در شرایط سلطه روز افزون کرونا با همه انکار و تبلیغات ، کسادی کسب و کار ، از دست دادن شغل ، هزینه های سنگین درمانی و...... دولت و نهادها ی حاکمیتی - حمایت اصولی پایداری بر خلاف وظایف خود بتبع قوانین موجود ندارند .

* نگاه توسعه گرایانه و حتی حل مشکلات روز مره معیشتی مردم در این پیش نویس ارایه شده به همین مجلس انتصخابی با همه عرض و طول  دیده نمیشود .

*  منابع حاصل از فروش نفت ، وصول مالیات و دیگر منابع  خوشبینانه در نظر گرفته شده است .

*به دلیل شیوع ویروس کرونا و ابعاد وسیع غیر قابل کتمان رو به جهش این مصیبت

-اظهار نظرهای بیمورد در مورد تامین بودجه و خرید واکسن های معتبر آزموده شده در مراجع علمی در سطح جهان

-بی دقتی در تامین سلامت مردمان گرفتار این مرز پر گهر

-صفر دانستن  درآمد های گردشگری ، کاهش واردات  و اتخاذ نشدن سیاستی هماهنگ با هدف رفع موانع فروش نفت بیقین میتوان بر خلاف همه ادعاها عنوان نمود که   با ادامه حضور این جماعت نا بخرد سهم خواه مستولی بر مام میهنمان امید فرجی نیست .

- و حتی به امید پناه بردن به ستونهای موقت بر آمده از امدادهای غیبی ،مجموعه حکومت کارآمدی خود را با در دسترس بودن بیش از  45 میلیون ارتباط روزانه تلگرامی که جوانترین وزیر را به دلیل فیلتر نشدن به محاکمه کشانده ؟ ....از دست داده که نشان از نزدیکی سحر میدارد  !

* با توجه به تنش های اخیری که در زمینه غنی سازی اورانیوم به وجود آمده هر چند با قدوم جناب «جوبایدن » و تبریک به ایشان ، دست یابی به درآمدهای نفتی پیش بینی شده  خوشبینی خیال پردازانه ای بیش نیست .

*امید و انتظار سیاستگزاران - در مورد تغییر سیاستهای آمریکا و‌ احیاء  برجام که نقش اساسی در تنظیم بودجه پیشنهادی داشته با این ترتیب پیش بینی میشود بر صفر ا خواهد فزود .

*عملکرد دمکراتها در تغییر نظام سابق با همه اشتباهات که در مقایسه به خدمت بیشتر شبیه مینماید !و شیطنت رندانه متفکرین این سیاست مردان ،از خاطره ها محو شدنی نیست .

*در این میان ناگفته نماند :شکاف جمهوری خواهان و دموکرات ها واتفاقات  منطقه ما مانند  بهبود روابط قطر و‌ عربستان که به تشکل  یک جبهه متحد عربی با حمایت رندانه و پشتوانه اسراییل شکل خواهد گرفت  و....اسباب کاهش نفوذ حکومت ایران در منطقه را فراهم میسازد.

* از آنجایی که در آمدهای نفتی پیش بینی شده در این سند حتی بصورت حداقلی البته با این همه شعار و نا فر مانی های مختلف با تعاریف متداول کشورها ی پیشرو  و آرام خواه منطقه ،تحقق نمی باید بایستی عنوان نمود که  بودجه پیشنهادی با این ترتیب  فاقد نگاه توسعه گرایانه است.

* تولید ناخالص داخلی و شغل آفرینی  به دلیل روند رشد سرمایه گذاری ناکافی و با عبارتی سیاستهای مغایر جذب سرمایه گذار با تفکر دشمن پنداری ،طبعا نزولی  و منفی تر میشوند.

‎* اگر دولت نتواند درآمد نفتی کافی کسب کند، بانک مرکزی به روال اشتباه متداول سالیان متوالی حسب فر مان برای درمان موقت و ممانعت از اعتراضات ....اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه قانونی البته به زعم خود به اعتبار گران شدن ارزش طلای موجود خواهد نمود  .

*از آنجایی که این نقدینگی به سمت تولید و ارزش افزوده با مفهومی علمی – اقتصادی نمی رود ،باعث افزایش پایه پولی شده که نتیجه غیر قابل تردید آن کاهش ارزش پول و تورم بیشتر است.

*مقدم بر دولت  بر خلاف همه ضوابط مدون «نظام فاقد نظم و برنامه » با تعریفی حاکمیت غیر پاسخگو ،با همین اوصاف  نا متجانس نمیخواهد شفافیتی در هزینه ها مشاهده شود .

 

* تا زمانی که این مشکلات که بعنوان نمونه آمد حل نشود مذاکره برای دستیابی به توافق برجامی تکمیل شده و فراگیر آنهم با استقرار دولت جدید شیطان بزرگ ،سال ها با همه راز و نیازهای متضرعانه شبانه به درگاه رای دهندگان امریکائی !ادامه خواهد داشت .

*بنابراین پیدا کردن پرتقال فروش این یاور همیشگی با همه کمبود و گرانی این منبع مناسب برای مقابله با ویروس کذائی –که به بهانه   توزیع در ایام نوروزدر پیش  احتکار شده ، امری غیر قابل کتمان خواهد بود!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
بازهم در باب بودجه پیشنهادی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متن دوبار منعکس شده که تحوه جذف را نمیداند و از مدیران سایت تقاضای رفع ایراد را همراه با جذف الف اضافی االبته با سپاس و پوزش دارد