چگونگی مشارکت ایرانیان در انتخابا1400 (فضای انتخاباتی )

وزیر منتصب بیت ،همزمان با ایام خاص بهمن ،بنا برماموریتی که دارد اضافه مینماید : وزارت کشور و شورای امنیت «به اصطلاح ملی »مشغول تهیه “اطلس امنیت انتخابات” میباشند و بنظر میرسد «هنوز فضای سیاسی و افکار عمومی نسبت به این مهم حساسیت و بتبع آن با همه اهمیت عکس العمل خاصی نشان نمیدهد »

 

وزیر کشور  بطول دو دولت روحانی «در نقش  کارپرداز بزرگ بگفته خاتمی » با توجه به فضای التهابی درون کشور برآمده از تغییر دولت در آمریکا و آنهمه تبلیغاتیکه به عادی شدن اوضاع در همه محافل حتی در جلسات « هیات دولت فاقد تدبیر و اختیار »بدفعات آنهم علنی البته برآمده از شهوت کلام ، در حد غیر معقولی با قصد عوام فریبی عنوان میشد  و براساس شواهد بسیار « بر صفرا میفزاید  »می‌گوید (نقل به مضمون ):

افکار عمومی «نسبت به انتخابات۱۴۰۰ »حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد و علت این فضا را  شیوع کرونا میداند ، دراین میان  تعدادی از تحلیل گران خودی هم ،با همه سرمایه گذاری در این مسیر  از دلسردی مردم ، به‌ویژه جوانان هشیار میلیونی تعین کننده ،از سیاست - می‌گویند.    

وزیر منتصب بیت ،همزمان با ایام خاص بهمن ،بنا برماموریتی که دارد اضافه مینماید :  وزارت کشور و شورای امنیت «به اصطلاح ملی »مشغول تهیه “اطلس امنیت انتخابات” میباشند و بنظر میرسد «هنوز فضای سیاسی  و افکار عمومی نسبت به این مهم حساسیت و بتبع آن با همه اهمیت عکس العمل  خاصی نشان نمیدهد »

او نمیخواهد به این موضوع بپردازد که :فعالیت  رسانه هائی شبیه «تلگرام با 47 میلیون نفر عضو »در تمامی نقاط میهن «عملکرد نا بخردانه نظام فاقد نظم و برنامه را درهمه ابعاد زیر سئوال برده »و در نهایت آرامش آنطور که مانع نابودی جان انسانها ، سر مایه ها و زیر ساختها بشود در زیباترین ، ساده ترین و کم هزینه ترین حالت ممکن - در تمامی امور با ترتیبی که آمد ودر هر فرصتی  ایفای نقش مینماید .

و ی بنمایندگی با وقوف به این نکته ،تلویحا اقرار دارد که شرایط مشابه گذشته نیست  که بتوان با فضا سازی «احساسات مردمان مخصوصا جوانان »را بکار گرفت تا «با حضور در پای صندوق رای »امکان بهره برداری را به نظام داد تا  «از آن به روال 4 دهه گذشته »برحقانیت و محبوبیت کاذب خود اصرار ورزند  .

 همچنانکه میگوید : در همین فاصله زمانی «یعنی 4 ماه زودتر » در دور قبل -  نظرسنجی ها از افرادی که نظر داده بودند «در انتخابات شرکت می کنند و از روند انتخابات آگاهی دارند» تقریبا دوبرابر آماری بود که اکنون داریم.

 این جماعت بخوبی میدانند “قهر با صندوق رای ” صرفا به اعتبار« انتخاب بد از بدتر »به‌مثابه یک “ حرکت سیاسی – اجتماعی ”  در حدی فراتر از تصور ،نشات گرفته از  اوضاع اقتصادی بسیار اسفناک حاکم ، فساد نهادینه شده و سوءمدیریت 4 دهه‌ گذشته بوده و   تغییر رویکرد مردم نسبت به حاکمیت در این باب تنها نمونه ای از باز تابهامیباشد ،که فعالیت گسترده فکری فعالین عرصه «جامعه مدنی » نگران کننده ترین موانع در پیش روی حکومت خود محور «به اقرار خودشان با همه سلطه  زر ، زور و تزویر »بشمار می آید   .

تغییر این رویکرد منجر به “اعتراضات مدنی آرام  و اعلام رسمی عبور از جریان‌های سیاسی درون سیستم با شعارهای  به تعبیر حکومت «ساختارشکنانه » شده  ،بخش‌های زیادی از جامعه به خصوص نسل جوان،در هر فرصتی  نشان می‌دهند که هیچ امیدی به سیاست با این تعریف ندارند (هرچند پرداختن به مسائل عادی و روز مره اجتماعی _ فرهنگی «فعالیت سیاسی » دانسته و عنوان میشود - که مبحثی خاص میطلبد )

 اخیرا دبیر شورای نگهبان با همین کم و کیف گفته «در بسیاری کشورها برعکس ما چنانچه مردمان در انتخابات مشارکت نکنند جریمه میشوند ( نقل به مضمون ) »

جوانان منقاد ، آگاه ، دارای احساس مسئولیت ملی و متین ،با گفتاری آرام در ابعادی  میلیونی که وزیر جوان ارتباطات را به دادگاه کشاند و روحانی مسئولیت آنرا پذیرفت .....میگویند :

در آن كشورها همه واجدین شرایط می توانند کاندیداداشته و نهایتا شهروندان به کاندیداهای مورد نظر خود رای میدهند ، زمانیکه  «کاندیداها ی مخالف وضعیت » را رد صلاحیت می کنید ،خیل عظیمی از شهروندان  از رای دادن پرهیز دارند  ،ضابطه اعمال جریمه زمانی  می تواند اجرا شود که مردم کاندیدای مورد نظر خود را داشته و در قبال جامعه و آینده «با مشارکت در انتخابات » نقش آفرینی نمایند   .

 قوانین انتخابات دیگر کشورها را بطور کامل مستند قرار دهید، گفتن نصف واقعیت عین دروغ است.....

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: